Program 15.april

10:00 - 10:30

Oppstart/status UNINETT eCampus opptak ved Thorleif Hallén, UNINETT

Tid: 
Onsdag, april 15, 2015 - 10:00
10:30 - 11:00

Relay administrasjon ved Simon Skrødal, UNINETT

Tid: 
Onsdag, april 15, 2015 - 10:30
11:00 - 11:15

Pause

Tid: 
Onsdag, april 15, 2015 - 11:00
11:15 - 12:00

Om Schedulator ved Simon Skrødal, UNINETT

Tid: 
Onsdag, april 15, 2015 - 11:15
12:00 - 13:00

Lunsj

Tid: 
Onsdag, april 15, 2015 - 12:00
13:00 - 13:30

NTNU og opptak ved Magnus Sæternes Lian, NTNU

Tid: 
Onsdag, april 15, 2015 - 13:00
13:30 - 14:00

Om My Mediasite ved Thorleif Hallén, UNINETT

Tid: 
Onsdag, april 15, 2015 - 13:30