Program 19. april

10:00 - 11:00

Registrering og kaffe. Sponsorene er klare på sine stands!

Tid: 
Tirsdag, april 19, 2016 - 10:00
11:00 - 12:30

Nett - forskningsnettet

1100-1110: Velkommen, Vidar Faltinsen (UNINETT)
1110-1140: Veien til verden går gjennom Nordunet, Lars Fischer (Nordunet)
1140-1210: Sunet bygger nytt 100G nett i Sverige, Per Nihlen (Sunet)
1210-1230: Status og planer i forskningsnettet, Vidar Faltinsen

Tid: 
Tirsdag, april 19, 2016 - 11:00
11:00 - 12:30

Ny møteplass for mellomvare og integrasjon

  • Velkommen! UNINETT ønsker å invitere sektoren til en møteplass for å diskutere faglige spørsmål, løsninger og utfordringer innenfor fagområdet mellomvare og integrasjon.
  • Nå-situasjonen sett fra UNINETT (v/ Snorre Løvås, UNINETT). Hva er mellomvare, hvilke fellesløsninger har vi, hvilke behov dekker de? Ser vi noen områder det mangler fellesinitiativ?
  • Nå-situasjonen sett fra sektoren (v/ deltakerne): Hva er status, hva er utfordringer, hva fungerer bra, er det noen områder vi trenger nye fellesinitiativ?
Tid: 
Tirsdag, april 19, 2016 - 11:00
12:30 - 13:30

Felles lunsj for begge sporene

Vi får servert lunsj i gamle, ærverdige Palmehaven restaurant på Britannia hotel.

Tid: 
Tirsdag, april 19, 2016 - 12:30
13:30 - 15:00

Nett - på campus

1330-1400: IPv6 - hvorfor trenger vi det?, Espen Vangsnes Pedersen (Datametrix)
1400-1430: Erfaringer med innfasing av IPv6 på Høgskolen i Lillehammer, Kai Gjessing (HiL) og Espen Vangsnes Pedersen (Datametrix)
1430-1500: Bruk av L2VPN mellom campus, Kyrre Liaaen (NTNU)

Tid: 
Tirsdag, april 19, 2016 - 13:30
13:30 - 15:00

Mellomvare og integrasjon - arbeid i sektoren

  • Forts. Nå-situasjonen sett fra sektoren
  • Erfaringer rundt mellomvare i en fusjon (v/ Dana Fagermo og Kenneth Johansen, UiT)
  • api.ntnu.no – Data uten filter (v/ Tore W. Hermansen og Erlend Gutteberg, NTNU)
Tid: 
Tirsdag, april 19, 2016 - 13:30
15:00 - 15:30

Felles pause for begge sporene

Tid: 
Tirsdag, april 19, 2016 - 15:00
15:30 - 17:00

Nett - fysisk infrastruktur

1530-1545: Sertifisering av tjenerrom og telematikkrom, Helge Stranden (UNINETT)
1545-1615: Nytt tjenerrom på campus Bakkenteigen, Ole Håkon Røsland og Lasse Evjensvold (HSN)
1630-1640: Flerbruksrom på campus, hvordan skal vi forholde oss til det? Brikt Birkeland (HiHm), Helge Stranden (UNINETT)
1640-1700: HPC i UH - endrede krav til fysisk infrastruktur, Helge Stranden

2000     : Felles middag på COWSEA

 

 

Tid: 
Tirsdag, april 19, 2016 - 15:30
15:30 - 17:00

Mellomvare og integrasjon - fellesløsninger

Status og nyheter fra fellesløsninger:

  • Feide (ved Lars Kviteng, UNINETT)
  • UH-AD (ved Anders Vinger, UiO)
  • UNINETTs tjenestebuss med eksempel på bruk (ved Armaz Mellati, UNINETT)
  • Dataporten (ved Sigmund Augdal, UNINETT)
Tid: 
Tirsdag, april 19, 2016 - 15:30
20:00 - 00:00

Felles middag - COWSEA (NB! krever påmelding!)

MIddagen avholdes på COWSEA, Ferjemannsveien 12.

Husk deltagerbevis.

Tid: 
Tirsdag, april 19, 2016 - 20:00