Program 2. mai

09:00 - 10:00

Registrering for IRT-deltakere

Du finner registreringsbordet i konferanseavdelingens mingleareal. Her er også utstillerstands og UNINETTs egen stand

Tid: 
Tirsdag, mai 2, 2017 - 09:00
09:30 - 17:00

Prioriteringsrådsmøte. Oppmøte: "HENT-losjen"

Lukket prioriteringsrådsmøte

Tid: 
Tirsdag, mai 2, 2017 - 09:30
10:00 - 18:00

Incident Response Team (IRT) heldagskurs. Oppmøte: "San Siro 1"

Digital hendelseshåndtering i kunnskapssektoren - dagskurs for oppstart av IRT på egen institusjon.

Program for dagen:

 • 1000-1030: Velkommen. Behovet for institusjonsvise IRT, v/ Olaf Schjelderup, UNINETT
 • 1030-1100: Statlige universiteter og høgskolers ansvar for informasjonssikkerhet og digital hendelseshåndtering. Reidulf Fonn, Kunnskapsdepartementet
 • 1100-1130: Hendelseshåndtering - konsepter (1) v/ Per Arne Enstad, UNINETT
 • 1130-1300: Lunsj (med mulighet for kryptobistand fra 1200-1300)
 • 1300-1330: Hendelseshåndtering - konsepter (2, fortsettelse) v/ Per Arne Enstad, UNINETT
 • 1330-1430: Hendelseshåndtering - organisering, infrastruktur og rammeverk/ Per Arne Enstad, UNINETT
 • 1430-1500: Pause
 • 1500-1530: Verktøyportefølje for IRT v/ Arne Øslebø, UNINETT
 • 1530-1600 NSM NORCERT, nasjonal organisering, trusselsituasjonen. v/ Håkon Bergsjø, NSM NorCERT.
 • 1600-ca 18:00
  • Kort om videre planer v/ Olaf Schjelderup, UNINETT
  • Kort presentasjon av fremmøtte team (ett team av gangen frem på podiet, max 2 min)
  • Mingling og signering av kryptonøkler og TLP-avtaler
Tid: 
Tirsdag, mai 2, 2017 - 10:00
10:30 - 11:30

Registrering for Dataporten og Sanntid.

Du finner registreringsbordet i konferanseavdelingens mingleareal. Her er også utstillerstands og UNINETTs egen stand

Tid: 
Tirsdag, mai 2, 2017 - 10:30
11:30 - 13:00

Felles lunsj

Vi starter denne første dagen med felles lunsj. Det faglige programmet starter klokka 13.00

Tid: 
Tirsdag, mai 2, 2017 - 11:30
13:00 - 17:00

Dataporten workshop. Oppmøte: "Gofot'n"

Dette er en praktisk workshop hvor vi ser nærmere på teknologien i Dataporten. Vi retter ekstra fokus mot API-er og tilgangsstyring av API-er i Dataporten.

Vi starter opp med en kort introduksjon til Dataporten, og hva som er nytt siden sist. Så dykker vi ned i teknologien.

Ta med egen laptop! Ved hjelp av en nettleser og enkle utviklingsverktøy for testing av API-er utforsker vi noen eksmpler hvor vi kan se på dataflyten i detalj. Det blir tid og mulighet til å stille spørsmål og bringe opp egne problemstillinger og use case til diskusjon.

Spørmål eller innspill om Dataporten workshop?
Ta kontakt med andreas.solberg@uninett.no for innspill eller spørsmål i forkant av workshopen.

Tid: 
Tirsdag, mai 2, 2017 - 13:00
13:00 - 17:00

Sanntid - del 1. Oppmøte: "Brassesparket"

Første tema for dagen: Sanntid

I denne sesjonen tar vi for oss “Sanntid” og de tilgjengelige tjenester med fokus på telefoni. Vi ser på status for «Sanntid» og oppsummerer hva som har skjedd siden sist på teknisk område i kjølvannet av de mange fusjoner vi har hatt. Vi viser tilgjengelige verktøy for uttrekk av samtaleoversikter, statistikk og sperremuligheter. Vi ønsker tilbakemeldinger og diskusjon om ønsket funksjonalitet og hvordan «Sanntid» best kan dekke institusjonenes skiftende behov.

Avtalen vi har med Telenor går mot slutten. Flere har fått med seg at Difi jobber med en felles anskaffelse av telefonitjenester og at dette vil være en avtale som også vil gjelde for UH-sektoren. Det blir en gjennomgang av status, redegjørelse for veien videre og diskusjon. Telenor vil presentere noen av sine tekniske tjenester og muligheter som vi har gjennom avtalen. Telenor har gjort mye utvikling på API for mobiltelefoni. Den mer kjente er antakeligvis API for tilgjengelighet, men det finnes mange andre muligheter som kan gi nye muligheter i kombinasjon med fasttelefoni.

Andre tema for dagen: Skype for Business

«Skype for Business» har blitt en de-facto standard i UH-sektoren. Løsningene er mange og varierte. Det finnes også tekniske utfordringer. Denne UC-plattformen har også behov for å kommunisere med andre typer systemer. Vi tar et teknisk dypdykk «under panseret», tar opp problemer som går igjen og diskuterer tekniske emner fra forsamlingen. Vi vil også diskutere klientstøtte på Windows, OS X, Linux og mobile enheter. Hva er fremtiden til «Skype for Business»? Vi ser inn i krystallkulen med Microsoft.

Sentralbordanskaffelsen vil også bli presentert

Tid: 
Tirsdag, mai 2, 2017 - 13:00
18:00 - 06:00

Middag og mingling. Oppmøte: konferanseavdelingens restaurant

De som har meldt seg på middag samles i hotellets restaurant i konferanseetasjen. Etter middag er "Utsikten" bar i hotellets toppetasje bemannet for vår gruppe. Lokalet byr på fantastisk utsikt over Trondheim, og er reservert og bemannet for alle deltakere.

Tid: 
Tirsdag, mai 2, 2017 - 18:00