Program 20. april

08:30 - 09:00

Registrering for nyankomne

Tid: 
Onsdag, april 20, 2016 - 08:30
09:00 - 10:30

Uninett Sanntid

UNINETT Sanntid har eksistert i fem år.  I løpet av den perioden har det vært en jevn tilslutning av institusjoner og vi har også byttet telefonioperatør. Bruken av SIP har hatt en voldsom vekst også internasjonalt, noe vi bl.a. merker gjennom et voksende trusselbilde.

Vi presenterer status og vil bl.a. ved hjelp av statistikk og erfaringer, vise utviklinger og trender for telefoni og andre former for sanntidskommunikasjon i sektoren.

Vi vil gjennomgå endringer som har skjedd i infrastruktukturen og hvilke muligheter de gir gjennom tjenester og funksjonalitet. UNINETT Sanntid er en levende infrastruktur som skal tilpasse seg behovene. Vi ønsker innspill på hvor vi best kan fokusere våre ressurser videre.

Portering til ny telefonioperatør er lagt bak oss. Vi oppsummerer prosessen og erfaringer. Vi ønsker også her en generell erfaringsutveksling som vi kan ta med oss videre.

Vi oppmuntrer til en aktiv deltakelse fra forsamlingen med besvarelse av spørsmål og diskusjoner.

Tid: 
Onsdag, april 20, 2016 - 09:00
09:00 - 10:30

Nett - leverandørpresentasjoner

0900-0930: Nye ethernetstandarder, Kurosh Bozorgebrahimi (UNINETT)
0930-0950: Om campusnettavtalene, Lars Skogan (UNINETT)
0950-1030: Campusnettløsninger fra HP (Terje Flaarønning)

 

Tid: 
Onsdag, april 20, 2016 - 09:00
09:00 - 10:30

Mellomvare og integrasjon - hva skjer fremover

  • Fra tjenesteorientert til dataorientert integrasjon (v/ Stian Danenbarger, Bouvet)
  • ID-er i sektoren (v/Andreas Solberg, UNINETT). Feide, fødselsnummer, UH-NIS, PIIU.
  • Problemstillinger rundt LMS og behov for integrasjoner (v/ Jørgen Lauvsnes, UNINETT).
Tid: 
Onsdag, april 20, 2016 - 09:00
09:00 - 12:00

Logganalyse (i UNINETTs lokaler)

Speaker: 
Jon Strømme

Det blir arrangert en egen workshop for Logganalyse i UNINETTs lokaler fra 09 til 12.

Ønsker du å delta på denne workshoppen sender du en mail til logs@uninett.no

Vi skal arbeide med logganalyse for forskjellige tjenester for eksisterende og nye kunder.
NB, deltagere som ikke har Logganalyse fra før må ta kontakt med UNINETT for oppsett av brukerkonto og tilkobling av aktuelle servere med loggdata innen mandag 11. april, se logganalyse trinn for trinn. Det blir ikke kapasitet til å ordne med oppsett og tilkobling under workshopen.

Tid: 
Onsdag, april 20, 2016 - 09:00
10:30 - 11:00

Felles pause for alle

Tid: 
Onsdag, april 20, 2016 - 10:30
11:00 - 12:30

Sanntid - WebRTC

WebRTC - teknologien som fortsatt er i sin barndom men som har en rivende utvikling med enormt potensiale. Vår spådom er at WebRTC i mange ulike former vil bli vikig for UH og fremtidens studenter. UNINETT følger utviklingen aktivt og tett og gir den siste status, eksempler og fremtidsplaner.

Tid: 
Onsdag, april 20, 2016 - 11:00
11:00 - 12:30

Nett - leverandørpresentasjoner fortsetter

1100-1140: Campusnettløsninger fra Juniper (Kåre Stokkeland)
1145-1225: Campusnettløsninger fra Cisco (Arne Martin Skyrud)

Tid: 
Onsdag, april 20, 2016 - 11:00
11:00 - 12:30

Mellomvare og integrasjon - felles arbeid fremover

  • Hva kan man oppnå med gode fellesløsninger (v/Ingrid Melve, UNINETT)
  • Muligheter for mellomvare i sektoren (v/Andreas Solberg, UNINETT)
  • Tilbakemelding, diskusjon, oppsummering
Tid: 
Onsdag, april 20, 2016 - 11:00
12:30 - 13:30

Felles lunsj for alle deltakere

Tid: 
Onsdag, april 20, 2016 - 12:30
13:30 - 15:00

Overvåkning - del 1: Logganalyse brer om seg - nyheter og planer

13:30 - 13:45 Welcome and Status
13:45 - 14:15 NTNU & Loganalyse experience
14:15 - 14:35 Exposing the ElasticSearch API
14:35 - 15:00 Upgrades and Q & A

Tid: 
Onsdag, april 20, 2016 - 13:30
13:30 - 15:00

Sanntid - UH Skype

UH Skype ble til som et resultat av ønsker fra sektoren. Det er en solid SfB plattform bygget av sektoren, for sektoren og selvsagt med tett integrasjon mot bl.a "UNINETT Sanntid" og "UH AD".

Vi presenterer tjenesten i detalj og hvordan man kan knytte seg til. Vi gjennomgår funksjonalitet og virkemåte og selvsagt  integrasjonen med "UH AD", "UNINETT Sanntid" og støttesystemer.

Tid: 
Onsdag, april 20, 2016 - 13:30
15:00 - 15:30

Felles pause for alle

Tid: 
Onsdag, april 20, 2016 - 15:00
15:30 - 17:00

Overvåkning - del 2: Sikkerhetsanalyse - ny tjeneste på inngangsporten til campus

Sikkerhetsanalyse er en ny tjeneste som nå er tilgjengelig for alle kunder. Vi vil her vise litt generelt hva denne tjenesten gjør, hvilke muligheter vi og kundene selv har, konfigurasjon av Logganalyse tilpasset denne tjenesten, og eksempler på funn. Vi vil også si litt om hva som er nødvendig for å komme igang med tjenesten.

Tid: 
Onsdag, april 20, 2016 - 15:30
15:30 - 17:00

Sanntid - Videobru

Sanntidskommunikasjon med video kan til tider virke som en uoverkommelig oppgave på grunn av et veldig utvalg av ulike måter å løse utfordringen. Problemer som ulikt utstyr, ulike protokoller, ulik encoding, ulik
adressering, filter og SPIT (plagsomme oppringninger) kan legge en stor demper på bruken. Samtidig har UC-plattformer som SfB vært med å gjøre video i kommunikasjonen "allemannseie" og våre leverandører ser en veldig vekst i salg av frittstående videossystemer. Vi ser også at nettleseren også intar en stadig viktigere rolle også for sanntidskommunikasjon.

Vårt svar på de tekniske utfordringene er tjenesten "Nasjonal Videobro"
- en sentralisert tjeneste for sektoren som kan brukes til å sikre, tilgjengeliggjøre og homogenisere video i sanntidskommunikasjonen.

Vi presentrer en fremdriftsplan for tjenesten og forklarer hvordan den passer inn i den tekniske hverdagen for den enkelte institusjon og dens brukere.

Tid: 
Onsdag, april 20, 2016 - 15:30