Program 3. mai

09:00 - 09:30

Registrering for nyankomne

Du finner registreringsbordet i konferanseavdelingens mingleareal. Her er også utstillerstands og UNINETTs egen stand

Tid: 
Onsdag, mai 3, 2017 - 09:00
09:30 - 13:30

Sanntid - del 2. Oppmøte: "Brassesparket"

Tema for denne halvdagen: Video som sanntidskommunikasjon

Med bedre nettverk og kraftigere PCer har bruken av video somsanntidskommunikasjon økt veldig. Mens det tidligere var forbeholdt enkelte møterom med dyrt utstyr, er det nå nærmest allemannseie hvor man
kan delta om man har en PC med web-kamera, eller kanskje bare med en mobiltelefon. Men det har også blitt mange forskjellige måter å bruke video. Utvalget av løsninger og plattformer kan være forvirrende og
dessverre også ofte mangle en samhørighet. Hvor mange løsninger trenger man for å dekke alle behov? Hvor mange ulike klienter skal brukerne eksponeres for?

Vi får besøk av Viju som skal fortelle oss hvordan video kan berike kommunikasjon, hvordan det påvirker oss som mennesker og hvordan riktig bruk kan øke effektiviteten og styrke relasjoner. Vi prøver å nøste opp i de ulike typer løsninger, diskuterer de ulike behov og ser på mulighetene for integrasjon med både andre videosystemer og andre støttesystemer som telefoni, streaming og opptak. Skal man ha en god opplevelse av lyd og bilde, holder det ikke med et godt system i midten. Også endesystemene og kanskje også rom-løsningen bør tas hensyn til. Vi diskuterer noen mye brukte løsninger for rom og den oppdaterte UFS 116 «Funksjonsbeskrivelse AV-utstyr for undervisnings- og møterom»

«Videbro» er en tjeneste UNINETT har laget for å knytte sammen ulike tekniske løsninger. Vi tar en titt på hva som skjer i det akademiske utenfor Norge. UNINETT er også aktivt med i det europeisk samarbeid
GEANT hvor det skjer utviklingsarbeid på WebRTC. UNINETT er også aktivt med i en anskaffelsesprosess i GEANT-regi, for anskaffelse av løsninger for videobaserte møteplasser. Dette arbeidet regner vi med er ferdig
innen UTS og vil presentere hvilke muligheter dette vil gi UH-sektoren.

 

Tid: 
Onsdag, mai 3, 2017 - 09:30
09:30 - 17:00

Nettadministrasjon og sikkerhet. Oppmøte: "San Siro 1"

Program for dagen:

 • 9:30-11:00:
  • Miljøovervåking i NAV - Helge Stranden og John-Magne Bredal (begge UNINETT).  Større fokus på serverrom har økt behovet for sentralisert miljøovervåking og varsling. Vi ser på hva som har blitt utviklet i NAV på dette området og hvordan det brukes i dag til å overvåke det nye tungregneanlegget i Tromsø.
  • NAV hos Universitetet i Basel - Mischa Diehm (Universität Basel). Presentasjon om hvordan universitetet i Basel bruker NAV
  • Nyheter på Verktøykassetjenesten (nå med offisielt tjenestenavn: Nettadministrasjon) - Morten Brekkevold (UNINETT)
  • Pågående hardware-oppgraderinger.
  • Endringer i brukeradministrasjon for shellkonti (lokale brukere og UNINETT driftsansvarlige).
  • iptables vs. ACL-er.
  • Automatisk sertifikatutstedelse.
 • 11:00-11:30: Pause
 • 11:30-13:00
  • Network Management as a Service (NMaaS) - Morten Brekkevold (UNINETT). UNINETT har tilbydd "Network Management as a Service" som en kombinert hardware- og software-leveranse i 11 år nå, i form av verktøykassetjenesten, med NAV i sentrum. I disse dager arbeides det i Géant med å utvikle en plattform for å tilby slike applikasjoner som en self-service skytjeneste, som hvert NREN (forskningsnett) skal kunne tilby sine kunder. Foreløpig deltar det polske (PSNC), det franske (RENATER) og det norske (UNINETT) forskningsnettet i denne aktiviteten. Dette blir en liten presentasjon av visjon, planer og status for dette arbeidet.
  • Automatisert konfigurasjon av overvåkingssystemer - Rafael Martinez Guerrero (UiO). Hvordan USITs driftsregime automatisk henter inn informasjon om maskiner og tjenester, og konfigurerer overvåking med gruppebasert tilgang for systemeiere. Zabbix, Zabbix-CLI, Nivlheim og RabbitMQ er noen av de systemene som brukes for å få det høye nivået av automatisering som trengs. http://www.zabbix.com/case_studies_university_oslo
  • WiFi prober: status og planer - Tom Ivar Myren (UNINETT). En gjennomgang av hvordan komme i gang med WiFi prober og muligheter for videre utvikling.
 • 13:00-14:00 Lunsj
 • 14:00-15:30:
  • Live Hacker demo - Asbjørn Reglund Thorsen (CERES)
  • Verktøy for prosessering av sensordata - Kjell Tore Fossbakk (HelseCERT). Kjell Tore vil fortelle oss hvorfor HelseCERT bygde sitt eget rammeverk for stream-processing, kort om sensornettverket og hvordan vi samler inn, lagrer, søker og alarmerer på sensordata.
  • Hvordan oppdage angripere når de ikke lengre synes i nettverket - Stian Jahr (Mnemonic). Angripere blir stadig vanskeligere å oppdage via tradisjonell nettverks-IDS, mye på grunn av stadig mer bruk av SSL-kryptering, obfuskering og et generelt større fokus fra angriperes side å gjemme nettverkstrafikken sin. Denne presentasjonen vil gi en innføring i teknikker man kan bruke for å oppdage angripere når de ikke lar seg spore på nettverket.
 • 15:30-16:00: Pause
 • 16:00-17:00
  • Nettverkskonfigurering med Ansible - Svein Ove Undal (UNINETT). Kort oversikt over hvordan UNINETT bruker Ansible for konfigurering av nettverksutstyr.
  • Tidsserier i ELK - Olav Kvittem (UNINETT). Nyere versjoner av Kibana har et innebygget plug-in, Timelion, for presentasjon av tidsserier lagret i Elastsicsearch. Vi vil her gi en kort oversikt over verktøyet og våre erfaringer med å bruke det for avansert analyse av tidsserier.
  • SiLK - verktøy for innsamling og analyse av Netflow/IPFIX - Arne Øslebø (UNINETT). UNINETT CERT holder på å gå over til SiLK som nytt verktøy for innsamling og analyse av Netflow/IPFIX. Vi vil her gi en kort oversikt over verktøyet og hvorfor vi valgte dette.
  • Sikkerhetsanalyse - Rune Sydskjør (UNINETT). En gjennomgang av nyheter og videre planer for tjenesten Sikkerhetsanalyse
Tid: 
Onsdag, mai 3, 2017 - 09:30
09:30 - 17:00

Rekrutteringssystem del 1. Oppmøte: "Nils-Arne"

Rekrutteringssamlingen går over to dager.

Program dag 1:

 • 10.00 - 10.20  Velkommen til fagsamling og status rekrutteringstjenesten v/Elin Olsen, UNINETT og Kenneth Abelsen, Jobbnorge
 • 10.20 - 11.30  Annonseutforming og målgrupper inkludert workshop v/Schibstedt (Finn.no)
 • 11.30 – 11.45   Pause
 • 11.45 – 13.00   Workshop annonseutforming
 • 13.00 – 14.00    Lunsj
 • 13.30 - 16.30  Funksjonalitetsdrøftinger sammen med Jobbnorge v/Hanne Gravrok og Kenneth Abelsen
  • Annonsepublisering
  • Kandidatopplevelse
  • Saksbehandling
  • Inkludert pause ca. 15.30 – 15.45

 

Tid: 
Onsdag, mai 3, 2017 - 09:30
09:30 - 17:30

Identitet og integrasjon. Oppmøte: "Gofot'n"

Sesjonsleder: Anders Lund, UNINETT.

09:30 - 11:00: Identitetsforvaltning på campus

 • Status fra BOTTs IAM-prosjekt. Ved Carl-Fredrik Sørensen (NTNU).
 • Lokal identitetsforvaltning - behov og utfordringer - runde rundt bordet

11:00 - 11:30: Kaffepause

11:30 - 13:00: Feide og Dataporten

 • Bruk av Dataporten til læringsanalyse i grunnutdanningen. Ved Brian Jørgensen, Utdanningsetaten i Oslo.
 • Nytt fra Feide, ved Snorre Løvås, UNINETT.
 • Nytt fra Dataporten, ved Andreas Å.Solberg, UNINETT.

13:00 - 14:00: LUNSJ

14:00 - 15:30: Integrasjonsarkitektur 

 • UiO Integrasjonsarkitektur og BOTT integrasjonsarkitektur. Ved Mathias Meisfjordskar, UiO.
 • Integrasjoner FS og LMS. Ved Richard Borge, CERES. 
 • Mule som integrasjonspunkt. Status og nye integrasjoner. Ved Armaz Mellati, UNINETT.

15:30 - 16:00: Kaffepause

16:00 - 17:30: Integrasjoner i praksis 

 • Fra papirkaos til digital orden. Ved Cecilie Haugen Horn, HiOA.
 • Spørsmål og diskusjon rundt identitet og integrasjon i praksis. Ingrid Melve, UNINETT, leder diskusjonen.
 • Informasjon fra det nye prioriteringsrådet for mellomvare. Ved prioriteringsrådets leder, Hans Kristian Fjeld, UiO.
Tid: 
Onsdag, mai 3, 2017 - 09:30
09:30 - 17:00

Leverandørworkshop IaaS. Oppmøte "Mesanin"

NB! Rom er endret pga flere oppmøtte enn planlagt. Nytt rom er "Mesanin"

Vi setter av plass denne dagen til små, korte workshops der ulike leverandører av skytjenester presenterer. NB! Begrenset antall plasser

Tentativ plan:

09:30-11.00:  MS Azure Workshop - Ketil Pedersen, Microsoft Norge

11:30-13.00: Safespring Workshop - Jan Ivar Beddari, Safespring

Safespring inviterer gamle og nye kunder til interaktiv workshop og demo. Ta med
en laptop, tålmodighet og læringsvije og bli med på å prøve Safesprings Compute-tjeneste.

Følgende tema er planlagt (med forbehold om justeringer):

Nettverk kan fort bli enda mer komplisert i en hybrid infrastruktur. Hvilke løsninger anbefaler vi? Hvordan sikrer du trafikk? Demo og forklaring av et site-to-site OpenVPN oppsett.

Windows utenfor ditt eget datasenter: Enklere enn man skulle tro? Demo og forklaring på hvordan en kan sette ut en AD-tilknyttet maskin hos f. eks. Safespring.

Prøv en ekte "cloud native" arbeidsflyt. UNINETT sitt PaaS 2.0 - prosjekt gjør bruk av Kubernetes på toppen av bl.a Openstack. En viktig del av prosjektet er verktøyet Terraform fra Hashicorp. Lær mer om dette, og prøv selv hvis du føler deg klar for det :-)

Alle tema vil bli presentert og diskutert uformelt og åpent, kom gjerne med spørsmål underveis!

14.00-15.30: UH-IaaS workshop - Tor Lædre og Raymond Kristiansen, UiB

16.00-17.00: Diskusjon og oppsummering - Hildegunn Vada og Jan Meijer, UNINETT

 

Tid: 
Onsdag, mai 3, 2017 - 09:30
18:30 - 19:00

Felles spasertur til "Banksalen" for den som ønsker

Vi samles foran hotellets hovedinngang og spaserer i fellesskap ned til "Banksalen" i Kongensgate. Oppmøte ved hotellinngangen 18.30

Tid: 
Onsdag, mai 3, 2017 - 18:30
19:00 - 22:00

Felles middag i "Banksalen", Trondheim sentrum (NB! Krever påmelding)

I det gamle bankbygget i Trondheim sentrum finner du "Banksalen". Adressen er Kongensgt. 4. Bygglokalene er fra 1882 og ble tidligere omtalt som "et venetiansk palass". Banksalen gikk tidligere under navnet Sparebankhallen. Jakob Holmgrens bankhall fra 1923 har massive, polerte søyler av en mørk magmatisk bergart, som trolig er en type larvikitt fra Nøtterøy. Det er utstrakt bruk av flere stentyper i gulv og vegg; hvit Carraramarmor, mørk larvikitt, grønn serpentinitt og svart kalkstein.

Vi får høre tidligere Trondheims-ordfører Marvin Wiseth introdusere. Det blir også mulig for dem som ønsker å se Kjell Erik Killi Olsens skulpturverk "Salamandernatten" etter at vårt tapasmåltid er over.

Tid: 
Onsdag, mai 3, 2017 - 19:00