Program 3.desember

09:00 - 10:30
Plenum

a) Velkommen! Introduksjoner b) Overordnet om eCampus, planer 2015 c) status for Adobe Connect

Tid: 
Onsdag, desember 3, 2014 - 09:00
10:30 - 11:00

Pause

Tid: 
Onsdag, desember 3, 2014 - 10:30
11:00 - 12:00
Plenum

a) Fremtid for Adobe Connect vs UH Lync og WebRTC, samt status og utvikling for Filesender b) Tjenesten for personlig lagring og fildeling - Box, v/Frode Indseth, UNINETT. c) Diskusjon: Box-oppfølger; ønsker, muligheter og rammebetingelser"

Tid: 
Onsdag, desember 3, 2014 - 11:00
12:00 - 13:00

Lunsj

Tid: 
Onsdag, desember 3, 2014 - 12:00
13:00 - 16:30
Plenum

a) Digitale undervisningsrom, v/UiT. b) Tanker rundt framtidig sanntids infrastruktur, v/Stefan Otto, UNINETT c) Diskusjon: hva trenger vi for å øke digital kompetanse for bruk av samhandlingsverktøy (Lync, MOOC, veiledninger, osv)

Speaker: 
b) Stefan Otto
Tid: 
Onsdag, desember 3, 2014 - 13:00
18:00 - 22:00

Middag

Tid: 
Onsdag, desember 3, 2014 - 18:00