Program 3.juni

07:45 - 07:46

Bussavgang fra sentrumshotellene til UiT

Tid: 
Onsdag, juni 3, 2015 - 07:45
08:00 - 09:00

Registrering og kaffe i Solhallen, Teorifagsbygget

Registrering for de som ikke deltok på fagsamling tirsdag 2. juni. Sponsorene kan treffes på sine respektive stands

Tid: 
Onsdag, juni 3, 2015 - 08:00
09:00 - 09:30

Åpning av UNINETT-konferansen 2015. Teorifagsbygget, Auditorium 1. Sesjonsleder: Tor Holmen, UNINETT

Sesjonsleder: Viseadministrerende direktør Tor Holmen, UNINETT

 • Konferanen åpner med tradisjonspreget korsang i regi av Tromsø akademiske kvinnekor, under musikalsk ledelse av Bjarne Isaksen
 • Praktiske opplysninger om lokaler og dagens program ved viseadminsitrerende direktør Tor Holmen, UNINETT
 • Velkommen til Tromsø og UiT Norges arktiske universitet v/prorektor Kenneth Ruud, UiT
 • Velkommen til UNINETT-konferansen v/administrerende direktør Petter Kongshaug, UNINETT AS
Tid: 
Onsdag, juni 3, 2015 - 09:00
09:30 - 10:10

Keynote session: Quality of Experience, by Katrien De Moor, NTNU

Sted: UiT,  Teorifagsbygget, Auditorium 1

Tid: 
Onsdag, juni 3, 2015 - 09:30
10:10 - 10:30

Fiberkabel til Ny Ålesund, v/Helge Stranden, UNINETT

Sted: UiT,  Teorifagsbygget, Auditorium 1

To optiske fiberkabler på havbunnen, hver på circa 250 kilometer, gir langsiktig høyhastighetsforbindelse fra Ny-Ålesund til resten av verden. Denne nye fiberforbindelsen er et viktig bidrag for å støtte det internasjonale forskningsmiljøet på Svalbard.
UNINETT har ledet og gjennomført kabelprosjektet, på bestilling fra Kunnskapsdepartementet.

Tid: 
Onsdag, juni 3, 2015 - 10:10
10:30 - 11:00

Pause

Tid: 
Onsdag, juni 3, 2015 - 10:30
11:00 - 12:30

Dagen fortsetter nå i tre parallelle spor fram til 15.00.

Tid: 
Onsdag, juni 3, 2015 - 11:00
11:00 - 12:30

Spor 1: Infrastruktur (del 1). Teorifagsbygget, SVHUM B1005. Sesjonsleder: Anders Vinger, UiO.

Følgende tema står på dagsorden:

 • Felles infrastruktur for sektoren, v/Vidar Faltinsen, UNINETT:

  Status og planer for forskningsnettet og de nettnære tjenester, herunder DNS, måleinfrastruktur og samordnet kommunikasjon. Refleksjoner i forhold til strukturendringene i sektoren og nettmessige konsekvenser.

 • Om UH-sky-prosjektet, v/Kristin Selvaag, UNINETT:

  UH-Sky; hvor står vi og hvor går vi? En gjennomgang av aktiviteter i UH-Sky og noen betraktninger rundt framtiden.

 • Om felles AD i UH-sektoren, v/Anders Vinger, UiO:

  uhad.no er ett toppnivå Active Directory, som mange av institusjonene i sektoren kobler seg til i disse dager. I sesjonen får du vite mer om bakgrunn og videre planer for denne arkitekturen

Tid: 
Onsdag, juni 3, 2015 - 11:00
11:00 - 12:30

Spor 2: Sikkerhet (del 1). Teorifagsbygget, Auditorium 1. Sesjonsleder: Øivind Høiem, UNINETT

Følgende temaer står på dagsorden:

 • Styringssystemer for informasjonssikkerhet - Rolf Sture Normann, UNINETT
 • Behovet for nytt styringssystem for informasjonssikkerhet ved UiT - Jannicke Hudson, UiT. UiT utviklet og innførte i perioden 2013-2014 et styringssystem for informasjonssikkerhet. Styringssystemet bygger på etablerte standarder, og skal være oversiktlig, enkelt og tilgjengelig for brukerne. Foredraget vil vise hvilket behov universitetet hadde for et slikt system og hvilke utfordringer UiT ser for seg i videre implementering av systemet.
 • Forventninger til sikkerhet i det digitale rom - Jørgen Dyrhaug, Najonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Det er en utfordring at mange ser ut til å tro at det er mulig å forebygge og forhindre uønskede hendelser i det digitale rom på en slik måte, at de selv ikke trenger å ta ansvar ved å fokusere på egen risiko, verdivurdering, og egne sikkerhetstiltak. Slik er det nemlig ikke!
Tid: 
Onsdag, juni 3, 2015 - 11:00
11:00 - 12:30

Spor 3: Digitalt læringsmiljø (del 1). Teorifagsbygget, Auditorium 2. Sesjonsleder: Freddy Barstad, UNINETT

Følgende temaer står på dagsorden:

 • Status nasjonalt prosjekt for digital eksamen - Ingrid Melve, UNINETT
  Vi får status for det nasjonale prosjektet, samt en oppdatering på dokumentasjon av beste praksis på området. 
 • Digital Assessment with Students' Own Device: Challenges and Solutions,  Kurt Gammelgaard Nielsen, SDU
 • Digital eksamen - fra behov til gjennomføring - Et eksempel fra Medisinsk Fakultet - Per Grøttum, UiO.
  Det medisinske fakultetet, UiO, hadde tidligere vanlige, essaypregete skoleeksamener. I en ekstern evaluering av studiet og eksamen ble det påvist at denne eksamensformen hadde både lav content validity, sampling validity og reliabilitet. Det ble da satt i gang en stor reform av eksamen med innføring blant annet av OSCE-eksamener og digitale eksamener. Digital eksamen ved medisinsk fakultet  har således et pedagogisk fundament, ikke et logistisk. I foredraget gjøres det rede for denne bakgrunnen, hvordan digital eksamen ble bygd opp for å svare på de eksamenspedagogiske utfordringene, kvalitetssikringstiltak før og etter eksamen, digital sensur og kort om veien videre: nasjonale prøver, gjenbruk, kobling formative/summative prøver, digital evaluering av praktiske prøver (OSCE), håndtering av flerspråklige eksamenssett.
Tid: 
Onsdag, juni 3, 2015 - 11:00
12:30 - 13:30

Lunsj

Tid: 
Onsdag, juni 3, 2015 - 12:30
13:30 - 15:00

Spor 1: Infrastruktur (del 2). Teorifagsbygget, SVHUM B1005. Sesjonsleder: Bjørn Villa, UNINETT

Følgende temaer står på dagorden:

 • Towards a Global Research Network Architecture  v/Erik-Jan Bos, NORDUnet
 • Informasjonsutveksling i fremtidens bygningsinfrastruktur v/ senioringeniør Øystein Graffer, Statsbygg
  Bygninger blir mer og mer smarte bygg, hvilke muligheter og utfordringer gir dette i dag og i tiden fremover?
 • Datasenter i Arktis: Utfordringer og muligheter v/Roy Dragseth, UiT. UiT Norges arktiske universitet flytter inn i sitt nye datasenter våren 2015 og vil da kunne utnytte varmen som blir generert til å varme opp bygg på campus.  Presentasjonen vil gjennomgå hvilke muligheter dette gir for effektivisering av driften og hvilke forutsetninger som bør være oppfylt for å kunne oppnå optimalt utbytte av varmegjenvinning.
Tid: 
Onsdag, juni 3, 2015 - 13:30
13:30 - 15:00

Spor 2: Sikkerhet (del 2). Teorifagsbygget, Auditorium 1. Sesjonsleder: Rolf Sture Normann, UNINETT

Følgende temaer står på dagsorden:

 • Trusselbildet i forskningsnettet - Rune Sydskjør, UNINETT
  - Innlegget gir en oppdatering på hvilke sikkerhetshendelser UNINETT CERT har sett i sektoren, og hva vi kan gjøre for å håndtere disse truslene.
 • Tjeneste for sensorbasert sikkerhetsvarsling - Arne Øslebø, UNINETT
  - Dataangrep mot IKT-systemer er en alvorlig trussel i dagens samfunn. Nye typer angrep blir mer komplekse og vanskeligere å oppdage, og denne nye tjenesten gir oss en bedre mulighet til å oppdage sikkerhetsbrudd og anomalier.
 • Sharing is caring: hvordan jobber hackerne i dag? - Lars Erik Bråtveit, Datametrix
  Hvordan jobber hackere i dag? Hva er det de er på jakt etter? Hva skjer egentlig med data som er på avveie, og hvor mørk er den mørke delen av Internett? Lars Erik gir oss et innblikk i DarkNet, og hvordan hackere bruker dette for å samarbeide …. og skjule spor.
Tid: 
Onsdag, juni 3, 2015 - 13:30
13:30 - 15:00

Spor 3: Digitalt læringsmiljø (del 2). Teorifagsbygget, Auditorium 2. Sesjonsleder: Freddy Barstad, UNINETT

I denne parallellsesjonen får vi høre mer om digitalt læringsmiljø fra tre ulike gruppers perspektiver:

 • Studentenes perspektiv v/Ida sandvik Knudsen, Studentparlamentet, UiT.
  Hvilke utfordringer har vi i dag? Hva fungerer? Hva kan gjøres bedre? Her tegnes et lite bilde av hvordan studentene kan se for seg sitt digitale læringsmiljø i fremtiden.
   
 • Foreleserens perspektiv - Er digital deling suksessformelen i UH-sektoren? v/førsteamanuensis Øystein Lund, UiT.
  Innlegget går inn i feltet digitalt læringsmiljø og deling ut fra foreleserens perspektiv. Hva vet vi om møtet mellom studentenes forventninger og foreleseres digitale kompetanse? Hva kan vi si om forholdet mellom studentenes forventninger og universitetsundervisningens tradisjonelle praksis? Hva kan vitenskapelig ansatte forvente av retningslinjer og støtte fra sin ledelse? Og -  hva kan ledelsen kreve av vitenskapelig ansatte når det gjelder bruk og deling av digitale læringsressurser?
   
 • IT-avdelingen - en truet art?    v/IT-direktør Tord Tjeldnes, UiA
  Det er litt vanskelig å se inn i krystallkulen og spå om fremtiden. Mange har prøvd og ganske mange lykkes ikke. Innlegget prøver å male et bilde av hva vi KAN gjøre for fremtiden og hvor det uansett vil være behov for vår kompetanse.
Tid: 
Onsdag, juni 3, 2015 - 13:30
15:00 - 15:30

Pause

Tid: 
Onsdag, juni 3, 2015 - 15:00
15:30 - 17:00

Plenum: Lyntaler. Teorifagsbygget, Auditorium 1. Sesjonsleder: Mattis Daae, UNINETT

Vi får høre følgende lyntaler:

 • Feide-hotell, v/Kenneth Johansen, UiT
 • Hva betyr innovative utdanningsmetoder for dagens IT-infrastruktur på et universitet? v/Tor-Erik Risberg, Cisco
 • Nøkkelen til samarbeid mellom avdelinger, v/Lars Vemund Solerød, NMBU
 • TimeIT ved UiT, v/ Øyvind Årnes, UiT
 • Et virtuelt klasserom for alle, v/Niels Fredrik Berthelsen, Acano
 • Sikkerhet i Box, v/Tommy Tranvik, UiO
 • Apple DEP - ny standard for utrulling og administrasjon av mobilitet, v/Erling Teig, Business Development Manager, Apple.
 • Oppgavedatabasen WOLF, v/Stig Wennevold, UiT
 • Kvalitetskriterier fra Norgesuniversitetet, v/Susanne Koch, Norgesuniversitetet
 • Logganalyse, v/Jon Strømme, UNINETT
 • Feide-pålogging med enda høyere sikkerhet, v/Hildegunn Vada, UNINETT
 • Trådløsutygging ved UiT, v/Anders Baardsgaard, UiT
Tid: 
Onsdag, juni 3, 2015 - 15:30
17:00 - 17:55

Film fra fiberkabelprosjektet på Svalbard, mingling, snacks og drikke, omvisning på campus

Vi samles i byggets kantine, der det blir premiere på filmen fra pionérprosjektet på Svalbard, med sjøfiberkabel til Ny Ålesund. Det serveres drikke og snacks.

Omvisning
UiT tilbyr omvisning på campus i flere grupper som besøker henholdsvis båtsimulatoren og nytt HPC-anlegg. Påmelding til dette skjer ved UiT sin utstillerstand i Solhallen.

Tid: 
Onsdag, juni 3, 2015 - 17:00
18:10

Bussavgang til sentrumshotellene

Tid: 
Onsdag, juni 3, 2015 - 18:10
19:30 - 20:00

Apéritif på Clarion Hotel The Edge

Tid: 
Onsdag, juni 3, 2015 - 19:30
20:00 - 23:59

Festmiddag på Clarion Hotel The Edge

Vi samles i bankettsalen på The Edge, der dørene åpnes 19:45. Serveringen starter 20:00. Vi får servert tre-retters middag med tilhørende vinpakke.

Underholdning ved skuespiller Kristian Fr. Figenschow.

Antrekk: Pent

Tid: 
Onsdag, juni 3, 2015 - 20:00
Vekt: 
-9