Program 4. november

09:00 - 10:00

Registrering, kaffe og litt søtt å tygge på

Vi åpner registreringen klokka 09.00 i hotellets lobbyområde. Alle som skal delta på konferansen, inklusive lunsjen, må ha meldt seg på og bære registreringsbevis.

Tid: 
Onsdag, november 4, 2015 - 09:00
10:00 - 11:30
Plenum

Plenum dag 1 - SUHS-konferansen 2015

Sted:
Cosmos 1

Sesjonsleder:
Olav Isak Sjøflot, UNINETT

SUHS-konferansen 2015 åpner presist klokka 10.00. Årets hovedtema, "Endring i sikte - Nye IKT-løsninger for morgendagens kunnskapssamfunn", vil bli belyst fra ulike sider

 • 10:00: Kulturelt åpningsinnslag ved trommeslagere fra Luftforsvaret
   
 • 10:10: Velkommen til SUHS-konferansen 2015, ved UNINETT. Praktiske detaljer
   
 • 10:20: Midt i fusjonsprosessen: På vei til noe nytt v/Helge Klungland, rektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag
   
 • 10: 50: Hvordan endring påvirker v/Trond Haukedal, psykolog og forfatter
Tid: 
Onsdag, november 4, 2015 - 10:00
11:30 - 12:30
For alle

Lunsj. NB! Etter lunsj fortsetter dagen i parallelle sesjoner

Vi har felles lunsj i hotellets restaurant, der en stor og variert buffet venter oss.

Etter lunsj blir det parallelle sesjoner resten av dagen.

Tid: 
Onsdag, november 4, 2015 - 11:30
12:30 - 13:10
BFS

Brukerforum bestillings- og fakturasystem (BFS) - del 1: BFS - Status og veien videre.

Sesjonsleder:
Jørgen Berg Lauvsnes, UNINETT

Vi får informasjon om BFS-tjenesten og avtalen med Basware både innenfor faktura og bestillingsområdet. Vi ser også på status for arbeidsgruppe og prioriteringsråd; status på kontrakt og videre arbeid.

Tid: 
Onsdag, november 4, 2015 - 12:30
12:30 - 13:10
Forvaltning

Informasjonsforvaltning - del 1: Ny tid for registrering av student og personalmapper

Sesjonsledere:
Atle Johansen, HiT og Leif Kristiansen, UNINETT.

Vi får foredrag ved Laila Risdal Flyvholm, UiA.

Tid: 
Onsdag, november 4, 2015 - 12:30
12:30 - 13:10
Ledelse

Digital ledelse - del 1: Skal IT styre utviklingen?

Sesjonsledere:
Elin Kristine Olsen og Alf Hansen, UNINETT.

Vi åpner med å se på Forskningsresultater og trender - Implementering av IKT-systemer og hensyn til organisasjon og bruker. Innlegg på 30 minutter. og 10 minutter til diskusjon/ oppsummering.

Tid: 
Onsdag, november 4, 2015 - 12:30
12:30 - 13:10
Økonomi

Agresso brukerforum - del 1: Om Agresso Prosjekt

Sesjonsledere:
Erlend Kristensen, UiS og Terje Aandalen, UNINETT.

Hvilke muligheter vil modulen Agresso Prosjekt kunne gi prosjektledere og andre interessenter? Presentasjon ved Trygve Lønn, Unit4 AS

 

Tid: 
Onsdag, november 4, 2015 - 12:30
13:10 - 13:30
Felles for alle

Pause

Beinstrekk og mingling! Kaffe og te er tilgjengelig for alle konferansedeltakerne i lobbyen

Tid: 
Onsdag, november 4, 2015 - 13:10
13:30 - 14:10
Agresso

Agresso brukerforum - del 2: Effektivisering av prosjektrutiner med anvendelse av ulike verktøy

Sesjonsledere:
Erlend Kristensen, UiS og Terje Aandalen, UNINETT

 1. Forskjellige eksempler på effektivisering av prosjektrutinene v/Jan Åge Øyen, Høgskolen i Ålesund
 2. UiS viser sin løsning med Agresso Prosjekt v/Anne Marie Brask Eilertsen, Universitetet i Stavanger

 

Tid: 
Onsdag, november 4, 2015 - 13:30
13:30 - 14:10
BFS

Brukerforum bestillings- og fakturasystem (BFS) - del 2: Hvordan jobbe med intern informasjon og interne nettsider om "Anskaffelse til betaling"

Sesjonsleder:
Jørgen berg Lauvsnes, UNINETT

Vi får en presentasjon av informasjonsarbeidet og intranettsidene brukt etter prosjektet "Bestilling til betaling" ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Ved Tina Taucher og Cecilie Østensen, HiOA.

 

Tid: 
Onsdag, november 4, 2015 - 13:30
13:30 - 14:10
Forvaltning

Informasjonsforvaltning - del 2: Digital arbeidsflyt

Sesjonsledere:
Leif Kristiansen, UNINETT og Atle Johansen, HiT.

Foredrag ved SI

Tid: 
Onsdag, november 4, 2015 - 13:30
13:30 - 14:10
Ledelse

Digital ledelse - del 2: Styringsstrukturer og samhandling i UH-sektoren - før og nå

Sesjonsledere:
Elin Kristine Olsen og Alf Hansen, UNINETT

Stortingsmelding 18 (2014-2015); «Konsentrasjon for kvalitet, strukturreform i universitets- og høgskolesektoren» gir føringer for store endringer i UH-sektoren. IT-relaterte tiltak er beskrevet som sentrale virkemidler for å nå målsetningene og felles IKT-strategi skal utarbeides fram til sommeren 2016.

UNINETT AS har fått i oppdrag å være sekretariat for arbeidet med ny strategi. Viseadministrerende direktør Tor Holmen vil gi litt historikk fra UH-sektoren, si litt om utfordringer og muligheter og status for arbeidet. Innlegg på 30 minutter. og 10 minutter diskusjon/oppsummering.

Tid: 
Onsdag, november 4, 2015 - 13:30
13:30 - 14:10
Læringsmiljø

Digitalt læringsmiljø - del 2: Digitalt læringsmiljø sett fra et administrativt ståsted

Sesjonsleder: Alice Sporstøl, UNINETT

 • Claus Wang belyser de administrative utfordringene knyttet til et digitalt læringsmiljø og setter dette i lys av UiAs satsning på det Det Digitale universitet (DDU).

 

Tid: 
Onsdag, november 4, 2015 - 13:30
13:30 - 14:10
Sikkerhet

Informasjonssikerhet - del 2: Erfaringer med utarbeidelse og innføring av styringssystem hos HiOA

Sesjonsledere:
Øivind Høiem og Rolf Sture Normann, UNINETT.

Vi får høre hvilke erfaringer Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har gjort seg med innføring av nytt styringssystem. Presentasjon ved Jorid Bodin, Informasjonssikkerhetsleder,  HiOA

 

Tid: 
Onsdag, november 4, 2015 - 13:30
14:10 - 14:30
Felles for alle

Pause med noe å bite i

Hotellet sørger for kaffe, te og lett pausemat i lobbyen.

Tid: 
Onsdag, november 4, 2015 - 14:10
14:30 - 15:10
BFS

Brukerforum bestillings- og fakturasystem (BFS) - del 3: Endringer og tilpasninger som er mulige i systemet

Sesjonsleder:
Gunn Hannevik Strand, UiA

I denne bolken får vi gjennomgang av  tilpasninger, endringer og valg man kan gjøre i systemet. Fokus blir på på nye tilpasninger som har skjedd.

 • Valg og rutiner for å gjøre prosessen rundt både bestillinger og faktura så gode som mulig.
 • Rapporter.
 • Produktgrupper.
 • Brukeradministrasjon.
 • Automatisk varemottak.
 • Vedlegg på bestilling.
 • Periodisering i Basware, v/Liv Myren, UNINETT

 

Tid: 
Onsdag, november 4, 2015 - 14:30
14:30 - 15:10
Forvaltning

Informasjonsforvaltning - del 3: Sikker digital post

Sesjonsledere:
Leif Kristiansen, UNINETT og Atle Johansen, HiT.

Foredrag ved SI og Difi

Tid: 
Onsdag, november 4, 2015 - 14:30
14:30 - 15:10
Ledelse

Digital ledelse - del 3: Trenger vi arkitektur for god IKT-styring?

Sesjonsledere:
Elin Kristin Olsen og Alf Hansen, UNINETT

Vi ser på betydningen av arkitekturtenkning knyttet til etablering av digital eksamen. Presentasjon ved Freddy Barstad, rådgiver innen informasjonsteknologi og organisasjonsutvikling, UNINETT/NTNU, samt leder for Nasjonalt prosjekt for digital eksamen.

Innlegg på 30 minutter og 10 min diskusjon/oppsummering

Tid: 
Onsdag, november 4, 2015 - 14:30
14:30 - 15:10
Læringsmiljø

Digitalt læringsmiljø - del 3: Digitalt læringsmiljø sett fra studentens ståsted

Sesjonsleder: Alice Sporstøl, UNINETT

I denne sesjonen hører vi nærmere om studenters perspektiv på digitalt læringsmiljø- Presentasjon ved Altund

Tid: 
Onsdag, november 4, 2015 - 14:30
14:30 - 15:10
Sikkerhet

Informasjonssikkerhet - del 3: Informasjonssikkerhetshendelser

Sesjonsledere:
Øivind Høiem og Rolf Sture Normann, UNINETT

Presentasjon ved Ole Langfeldt, fungerende IT-sikkerhetsleder NTNU

Tid: 
Onsdag, november 4, 2015 - 14:30
14:30 - 15:10
Økonomi

Agresso brukerforum - del 3: Effektivisering av prosjektrutiner med anvendelse av ulike verktøy (forts.)

Sesjonsledere:
Erlend Kristensen, UiS og Terje Aandalen, UNINETT

 1. Forskjellige eksempler på effektivisering av prosjektrutinene v/ Jan Åge Øyen, Høgskolen i Ålesund 2
 2. Valg av deltakere til Agresso arbeidsutvalg 2016 v/Grete Rødal, Høgskolen i Molde

 

Tid: 
Onsdag, november 4, 2015 - 14:30
15:10 - 15:30
Felles for alle

Pause og beinstrekk før siste økt

Tid: 
Onsdag, november 4, 2015 - 15:10
15:30 - 16:15
BFS

Brukerforum bestillings- og fakturasystem (BFS) - del 4: "Supportstue"

Sesjonsleder:
Jørgen B. Lauvsnes, UNINETT

Vi prøver ut konseptet "Suportstue". her blir det mulig for alle som ønsker å "droppe inn" og få hjelp med spørsmål om og oppsett i BI, PM og PM Admin.

NB: Dette er ikke en presentasjon, så for de som ikke er interessert i support er det i denne sesjonen fullt mulig å delta på et altenativt parallellspor.

Tid: 
Onsdag, november 4, 2015 - 15:30
15:30 - 16:15
Forvaltning

Informasjonsforvaltning - del 4: 3. Status for tjenesten

Ved Leif Kristiansen, UNINETT

Tid: 
Onsdag, november 4, 2015 - 15:30
15:30 - 16:15
Ledelse

Digital ledelse - del 4: UNINETT forbedrer sin betalingsmodell for fellestjenester

Presentasjon om ny betalingsmodell hos UNINETT v/Jørgen Berg Lauvsnes.

 

Tid: 
Onsdag, november 4, 2015 - 15:30
15:30 - 16:15
Læringsmiljø

Digitalt læringsmiljø - del 4: Digitalt læringsmiljø fra et IKT-arkitektonisk ståsted

Sesjonsleder: Alice Sporstøl, UNINETT

I det nasjonale prosjektet for digital eksamen er det utarbeidet felles nasjonale IKT-arkitekturskisser som beskriver arbeidsprosess, informasjonsflyt og systemavhengigheter. Kan vi ta utgangspunkt i dette for å danne oss et helhetlig bilde av det totale digitale læringsmiljøet? Ved Agnethe Sidselrud og Geir Vangen fra FSAT, og Ingrid Melve, UNINETT.

Tid: 
Onsdag, november 4, 2015 - 15:30
15:30 - 16:15
Sikkerhet

Informasjonssikkerhet - del 4: Metodikk for risiko- og sårbarhetsvurderinger

Sesjonsledere:
Øivind Høiem og Rolf Sture Normann, UNINETT

Gjennomgang av metodikk ved Øivind Høiem, seniorrådgiver, UNINETT AS

Tid: 
Onsdag, november 4, 2015 - 15:30
15:30 - 16:15
Økonomi

Agresso brukerforum - del 4:Nyheter Agresso Milestone 5

Sesjonsledere:
Erlend Kristensen, UiS og Terje Aandalen, UNINETT

Hva er nytt i Agresso Milestone 5? Denne versjonen vil bli innført høsten 2015. Presentasjon ved Trygve Lønn, Unit4 AS

Tid: 
Onsdag, november 4, 2015 - 15:30
16:15 - 17:00
Felles for alle

Møt leverandørene! Aktiviteter på sponsorenes stands

Tid: 
Onsdag, november 4, 2015 - 16:15
19:30 - 20:00
Felles for alle

Apéritif i lobbyen

Vi møtes i lobbyen til feststemt mingling og bobler i glasset.

Tid: 
Onsdag, november 4, 2015 - 19:30
20:00 - 23:00
Felles for alle

Konferansemiddag. Konsert med Adam Douglas

Ingen SUHS-konferanse uten festmiddag! Tidligere evalueringer viser at konferansedeltakerne verdsetter denne festmiddagen høyt og at dette er en viktig del av programmet.

Vi byr på treretters middag i hotellets festsal, med et velsmakende utvalg tilhørende drikke.

Antrekk: Pent

Under middagen får vi privatkonsert med Adam Douglas og hans band.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Douglas er er en allsidig musiker med en sterkt stemme, der musikken er soul/blues/pop-preget. Han har i 2015 gitt ut plate, og hans sang "I once was an honest guy" har vært radiohit hele sommeren. Douglas har opptrådt på ulike Tv-shows i 2015. Hør ulike lydklipp her (scroll til nederst på siden)

Tid: 
Onsdag, november 4, 2015 - 20:00