Program 4.desember

09:00 - 09:15

Velkommen og status UNINETT Sanntid

Speaker: 
Jardar Leira

UNINETT Sanntid ønsker velkommen til samlingen og gir en kort oppsummering av hvem vi er og status.

Tid: 
Torsdag, desember 4, 2014 - 09:00
09:15 - 10:50
Plenum

UH-Lync – Status og fremdriftsplaner

Speaker: 
Håvar Aambø Fosstveit

UNINETT er godt på vei for å levere sektoren Lync som en skybasert tjeneste, dvs. at den enkelte institusjon selvikke trenger installere og drifte en egen Lync-installasjon.

Arkitekturskisse, status og fremdriftsplan blir presentert med anledning til å stille spørsmål. 

 

Tid: 
Torsdag, desember 4, 2014 - 09:15
Vedlegg: 
10:50 - 11:15

Nasjonal Videobro

Speaker: 
Jardar Leira

Vi presenterer planer om å etablere en nasjonal videobru som skal kunne brukes for å knytte sammen videosamtaler mellom SIP, H.323, Lync/Skype og WebRTC. For anvendelse en-til-en, en-til-mange eller mange-til-mange.

Tid: 
Torsdag, desember 4, 2014 - 10:50
11:15 - 11:30

Portering til Telenor

Speaker: 
Jardar Leira

Status og gjennomgang av rutiner for portering til Telenor.

Tid: 
Torsdag, desember 4, 2014 - 11:15
11:30 - 12:30

Lunsj

Tid: 
Torsdag, desember 4, 2014 - 11:30
12:30 - 13:30
Plenum

Telenoravtalen – Status og fremdriftsplaner

Speaker: 
Ivar Sorknes, Telenor

Sektoren har inngått en telefoniavtale med Telenor. Dette betyr bl.a. en omlegging av sektorens felles SIP Trunk til Telenor. Status og fremdriftsplan for dette vil bli gjennomgått. 

Denne sesjonen vil også gå dypere inn på hvilke muligheter som ligger i avtalen. Telenor vil selv være tilstede og presentere sine produkter. 

 

Tid: 
Torsdag, desember 4, 2014 - 12:30
13:30 - 14:00

Pause

Tid: 
Torsdag, desember 4, 2014 - 13:30
14:00 - 15:00

Oppsummering og avslutning

Tid: 
Torsdag, desember 4, 2014 - 14:00