Program 4.juni

08:15 - 08:30

Bussavgang fra sentrumshotellene til UiT

Tid: 
Torsdag, juni 4, 2015 - 08:15
08:30 - 09:00

Registrering for nye deltakere. Kaffe

Tid: 
Torsdag, juni 4, 2015 - 08:30
09:00 - 10:30

Dagens første del starter med tre parallelle spor før pause og tre nye parallalle spor etter pausen.

Tid: 
Torsdag, juni 4, 2015 - 09:00
09:00 - 10:30

Spor 1: Datahåndtering. Teorifagsbygget, Auditorium 1. Sesjonsleder: Bjørn Villa, UNINETT

Følgende temaer står på dagsorden:

 • Storskala datalagring - Martin Millnert, CTO CloudServices, IPnett
 • Data analysis as a Service (DaaS) - Gurvinder Singh, UNINETT
  Gurvinder Singhs presentasjon
 • Data analysis in Proteomix - PhD Steven Lewis, European Bioinformatics Institute (EBI)
Tid: 
Torsdag, juni 4, 2015 - 09:00
09:00 - 10:30

Spor 2: Framtidas IT-avdeling. Teorifagsbygget, Auditorium 2. Sesjonsleder: Vidar Faltinsen, UNINETT

Følgende emner står på dagsorden:

 • Arkitektur og struktur v/viseadministrerende direktør Tor Holmen, UNINETT
  Hva er sammenhengen mellom strukturmeldingen og arbeidet med IT- arkitektur i UH-sektoren? Kan IT-avdelingene og god arkitektur bidra til at strukturendringer forenkles? Stortingsmeldingen "Konsentrasjon for kvalitet, strukturreform i universitets - og høyskolesektoren" skal behandles før sommerferien. Denne gir føringer for institusjonene og IT-området er behørig omtalt som et viktig premiss. Hvilke konsekvenser gir det for IT-avdelingene, og hva kan de bidra med? Erfaringer fra tidligere omstruktureringer vil bli presentert; hva var da viktige bidrag fra IT? Temaet IT-arkitektur blir stadig mer modent i sektoren, hvordan kan arkitekturarbeid bidra til forenklinger i de endringene som vil komme?
   
 • SAKS innenfor IT-området v/ IT-direktør Stig Ørsje, UiT.
  I 2015 tegnes kartet i UH-sektoren på nytt. Får dette konsekvenser også for IT? IT i UH-sektoren preges av mange aktører og samarbeidskonstellasjoner. Hvilke føringer vil strukturmeldingen gi for at man skal oppnå en mer helhetlig styring og samhandling innen IT i sektoren? Hvordan bør sektoren selv møte disse utfordringene og hva gjør UiT Norges arktiske universitet for å øke gevinsten av digitalisering i et nasjonalt perspektiv?
   
 • Erfaringer med fusjonsarbeid fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), v/IT-sjef Jan Petter Thorstensen (HBV).  
Tid: 
Torsdag, juni 4, 2015 - 09:00
09:00 - 10:30

Spor 3: Undervisningsverktøy. Teorifagsbygget, SVHUM B1005. Sesjonsleder: Thorleif Hallén, UNINETT

Følgende temaer står på dagsorden:

 • Kahoot - Alf Inge Wang, NTNU
 • Plattformer for undervisningsstøtte - Thorleif Hallén, UNINETT
 • MOOC - tilbud fra BIBSYS - Frode Arntsen, BIBSYS
Tid: 
Torsdag, juni 4, 2015 - 09:00
10:30 - 11:00

Pause

Tid: 
Torsdag, juni 4, 2015 - 10:30
11:00 - 12:30

Spor 1: Trådløs kommunikasjon. Teorifagsbygget, SVHUM B1005. Sesjonsleder: Tom Ivar Myren, UNINETT

Følgende temaer står på dagsorden:

 • WiFi-nettverk som supplement til mobilt bredbånd v/Ingvar Henne, HiB. Foredraget kommer til å ha hovedfokus på WiFi-nettverk som supplement til mobilt bredbånd innendørs, og noen stikkord er: • Autentisering, datasikkerhet og tjenestekvalitet • Hand-over og dekningsutfordringer • Frekvensplanlegging og interferens • Kapasitet og tilgjengelig spektrum, nye standarder
 • MazeMap - Er innendørskart kun «nice-to-have» eller åpner de for revolusjonerende muligheter?  v/Thomas Jelle, Mazemap. Hør historien om hvordan MazeMap har hjulpet en halv million brukere med å finne frem og hvordan MazeMap ser innendørs kart blir brukt fremover og bedøm selv. Vite mer eller prøve selv? Se www.mazemap.com
 • "Towards a Large-scale 802.11ac Wi-Fi Network" v/Sebastien Ceuterickx, CERN
Tid: 
Torsdag, juni 4, 2015 - 11:00
11:00 - 12:30

Spor 2: IT-administrasjon. Teorifagsbygget, Auditorium 2. Sesjonsleder: Kai Mathisen, UiT

Sesjonen tar for seg følgende emner:

 • Connect - Andreas Åkre Solberg og Hildegunn Vada, UNINETT
  Connect er en tjenesteplattform under utvikling for utdanningssektoren og tjenesteleverandører som blant annet gir enklere tilkobling til autentiseringspunkter, enklere pålogging til mobile applikasjoner, tilgang til gruppeinformasjon og registrering og deling av APIer.
 • Konfigurasjonsstyring på Windows-plattformen, v/Ståle Askerød Johansen, UiO
  Universitetet i Oslo har innført Microsoft SCCM på Windows-parken sin, og USIT har tenkt endel rundt styring av konfigurasjonen på større mengder Windows-klienter. Innlegget handler om fordeler og ulemper med ulike verktøy som GPO-er, SCCM og PowerShell sin DSC.
 • Drift av mobile enheter ved Universitetet i Oslo - Anders Bruvik, UiO. Universitetet i Oslo startet våren 2015 en implementasjon av rammeverk for administrasjon av mobile enheter. Sesjonen vil handle om sikring, konfigurasjon og tjenesteleveranse til mobile enheter, og vil fortelle om muligheter og utfordringer som ligger i de ulike plattformene.
Tid: 
Torsdag, juni 4, 2015 - 11:00
11:00 - 12:30

Spor 3: Samhandlingsverktøy. Teorifagsbygget, Auditorium 1. Sesjonsleder: Anders Vinger, UiO

Følgende temaer står på dagsorden:

 • Veivalg angående deling, lagring og samhandling ved UiT Norges arktiske universitet, v/Nora Maclaren, UiT Norges arktiske universitet 
  Hvordan kan UH-sektoren bidra for å gjøre det lettere for studenter og ansatte å samhandle? Hvordan kan dette integreres med behovene deres innenfor lagring og deling? UiT har implementert flere verktøy for å gjøre løse denne utfordringen. Vi deler erfaringene våre og diskuterer hvordan verktøyene kan øke samhandling ved universitetet i tiden fremover.​
 • Box – lagring og deling i skyen v/Valerie Focke, Head of Education – EMEA, Box
  Box er en internasjonalt anerkjent tjeneste for lagring og deling i skyen, tilgjengelig for UH-sektoren gjennom en felles avtale. Sesjonen vil gi et innblikk i hva Box kan tilby, noen suksesshistorier, samt en sammenligning med andre lignende tjenester som OneDrive og Dropbox. Presentasjonen vil foregå på engelsk.

 • UH-samhandling mot 2020 - Ingrid Melve og Thorleif Hallén, UNINETT
   
Tid: 
Torsdag, juni 4, 2015 - 11:00
12:30 - 13:15

Lunsj

Tid: 
Torsdag, juni 4, 2015 - 12:30
13:15 - 14:45

Resten av dagen fortsetter i plenum, Teorifagsbygget, Auditorium 1. Avslutning av konferansen. Sesjonsleder: Olav Isak Sjøflot, UNINETT

Sesjonsleder: Olav Isak Sjøflot  direktør avdeling for tjenester og leveranser, UNINETT

Sted: UiT,  Teorifagsbygget, Auditorium 1

Tid: 
Torsdag, juni 4, 2015 - 13:15
13:15 - 13:30

Hovedsponsorene har ordet

Våre tre hovedsponsorer har ordet!
 

 • Atea: Samhandling, kompetansedeling og selvbetjening. Sluttbruker i fokus. Foredragsholder: Daniel Wormnæs, Business Manager Collaboration, Atea Norge
   
 • AVFusion: Streaming og opptak, automatiserte løsninger med mediasite og Polycom med skype for business løsninger. Foredragsholder Øyvind Svendsen
   
 • Dell: When servers is the only datacenter component you need….Foredragsholder: Steffen Moen, Customer Sytems Engineer, Dell, Norway
Tid: 
Torsdag, juni 4, 2015 - 13:15
13:30 - 13:50

UNINETT mot 2020 v/adm.dir. Petter Kongshaug, UNINETT

Sted: UiT,  Teorifagsbygget, Auditorium 1

Tid: 
Torsdag, juni 4, 2015 - 13:30
13:50 - 14:30

Key note: Andreas Ekström om Google-koden

Sted: UiT,  Teorifagsbygget, Auditorium 1

Andreas Ekström jobber som kulturjournalist og har skrevet seks bøker. I 2010 ga han ut en kritikerrost bok om Google. Nå tar han oss med videre. Hvordan skal vi forstå den revolusjonen vi lever i nå?

Andreas Ekström er ikke ingeniør, ikke tekniker. Han er heller ikke programmerer. Hans interesse for Google, som førte til den omtalte boksuksessen "Google-koden", handler om oss mennesker.

Hvorfor velger vi som vi gjør? Hvorfor stoler vi på Google? Og hvordan oppfører vi oss egentlig i den pågående, digitale revolusjonen?

 

Tid: 
Torsdag, juni 4, 2015 - 13:50
14:30 - 14:45

Oppsummering av UNINETT-konferansen v/Britt Elin Steinveg

Sted: UiT,  Teorifagsbygget, Auditorium 1

Kan vi konkludere i forhold til UNINETT-konferansen hovedtittel 2015: Sharing is caring? Er deling en suksessformel? Assisterende direktør ved UiT og UNINETTs styreleder, Britt Elin Steinveg

Tid: 
Torsdag, juni 4, 2015 - 14:30
14:45 - 15:00

Med blikk mot neste gang: UNINETT-konferansen 2017

UNINETT - konferansen 2017 arrangeres ved Høgskolen i Bergen, ved deres nye campus på Kronstad, 30.mai - 1. juni 2017.

Finn Andreas Grøvlebakke Kårstad fra Høgskolen i Bergen presenterer.

Sted: UiT,  Teorifagsbygget, Auditorium 1

Tid: 
Torsdag, juni 4, 2015 - 14:45
Vekt: 
-8