Program 5. november

08:30 - 09:00
Registrering

Registrering for de som ikke deltok første dag

Velkommen til dag 2 av SUHS-konferansen 2015! Registrering er åpen i hotellets lobby for de som ikke deltok onsdag.

 

Tid: 
Torsdag, november 5, 2015 - 08:30
09:00 - 09:40
Agresso

Agresso brukerforum - del 5: Agresso Web-rapportering og fellesrapporter

Sesjonsledere:
Erlend Kristensen, UiS og Terje Aandalen, UNINETT

Ledertilpassede økonomirapporter og nøkkeltall på web. Presentasjon ved Ingvill Weider, DFØ

Tid: 
Torsdag, november 5, 2015 - 09:00
09:00 - 09:40
BFS

Brukerforum bestillings- og fakturasystem (BFS) - del 5: Hvordan bedre fakturaflyten internt i organisasjonen? 

Sesjonsledere:
Jørgen Berg Lauvsnes, UNINETT, m.fl.

Ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har de et større prosjekt som heter BTB, som går fra anskaffelse til betaling. I denne bolken ser vi på hvert steg i prosessen, for å se på hvilke ting man må tenke på i hvert enkelt område av prosessen for å få en mest mulig effektiv, feilfri og god fakturaflyt

Ved Tina Taucher og Cecilie Østensen, HiOA.

Tid: 
Torsdag, november 5, 2015 - 09:00
09:00 - 09:40
Forvaltning

Informasjonsforvaltning - del 5: Risiko- og sårbarhetsvurdering for Public 360 i UH-sektoren

Sesjonsleder:
Leif Kristiansen, UNINETT

Risiko- og sårbarhetsvurdering for Public 360 i UH-sektoren ved Øivind Høiem, UNINETT

Tid: 
Torsdag, november 5, 2015 - 09:00
09:00 - 09:40
Ledelse

Digital ledelse - del 5: Fusjonering - til felles beste?

Sesjonsledere:
Elin Kristine Olsen og Alf Hansen, UNINETT

Eivind Falkum, Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA, vil gi oss erfaringer fra sammenslåingen av Statoil og Hydros oljevirksomhet fra 2007 til 2011. Integreringen av selskapene ble gjennomført i to faser, hvor fagforeningenes og partssamarbeidets rolle i de to fasene beskrives. Erfaringer fra innlemmingen av Arbeidsforskningsinstituttet i Høgskolen i Oslo og Akershus trekkes også fram som eksempel. Innlegg på 30 min. og 10 min diskusjon/ oppsummering

Tid: 
Torsdag, november 5, 2015 - 09:00
09:00 - 09:40
Læringsmiljø

Digitalt læringsmiljø - del 5: Digital eksamen

Sesjonsleder: Alice Sporstøl, UNINETT

Her gis et tilbakeblikk og oppsummering fra prosjektet startet til dags dato, før tiden blir viet til diskusjon og gjennomgang, hvor vi spesifikt ser på UFSene som er levert. Innlegg ved prosjektleder, Freddy Barstad og Magnus Strømdal, UNINETT

Tid: 
Torsdag, november 5, 2015 - 09:00
09:00 - 09:40
Sikkerhet

Informasjonssikkerhet - del 5: Realistiske øvelser i riktige team

Sesjonsledere:
Øivind Høiem og Rolf Sture Normann, UNINETT

Vi får en presentasjon ved Maria Bartnes, stipendiat NTNU og IT-sikkerhetsleder, SINTEF

Tid: 
Torsdag, november 5, 2015 - 09:00
09:40 - 10:00
Felles for alle

Pause

Beinstrekk! Kaffe, te og vann er tilgjengelig for alle konferansedeltakere i hotellets lobby.

Tid: 
Torsdag, november 5, 2015 - 09:40
10:00 - 10:40
BFS

Brukerforum bestillings- og fakturasystem (BFS): eFaktura

Sesjonsleder:
Jørgen B. Lauvsnes, UNINETT

Vi ser på utvikling og statistikk på efaktura i UH-sektoren.

  • Hva er nytt på eFaktura og EHF-standarden?
  • Hvordan jobbe når man finner feil i faktura som har kommet inn på EHF, opp mot leverandører?
  • EHF-standarder på ordremeldinger og katalogmeldinger.
  • Fremtidige EHF-standarder
  • Fakturaflyt, v/HiOA

 

Tid: 
Torsdag, november 5, 2015 - 10:00
10:00 - 10:40
Forvaltning

Informasjonsforvaltning - del 5: Fusjonsprosesser og oppsummering.

Jon Strømme UNINETT, Leif Kristiansen, UNINETT, Gro Wisting Haugland

HBV, og Atle Johansen (HIT)

 

Tid: 
Torsdag, november 5, 2015 - 10:00
10:00 - 10:40
Ledelse

Digital ledelelse - siste del: Gruppearbeid og oppsummering

Sesjonsledere:
Elin Kristine Olsen og Alf hansen, UNINETT

I denne siste bolken skal vi ha gruppearbeid basert på innleggene vi har fått i løpet av sporet. Oppsummering,  bidrag til arbeidsgruppen som skal jobbe med systemlandskap,  og avslutning.

Tid: 
Torsdag, november 5, 2015 - 10:00
10:00 - 10:40
Læringsmiljø

Digitalt læringsmiljø - siste del: oppsummering

Vi oppsummerer våre workshops disse to konferansedagene - og ser litt nærmere på veien videre. Ved Thorleif Hallén, UNINETT

Tid: 
Torsdag, november 5, 2015 - 10:00
10:00 - 10:40
Sikkerhet

Informasjonssikkerhet oppsummering

Sesjonsledere:
Øivind Høiem og Rolf Sture Normann, UNINETT

Vi oppsummerer våre workshops disse to konferansedagene. Det blir tid og mulighet til å drøfte ulike temaer deltakerne måtte ha på hjertet etter disse to dagene.

Tid: 
Torsdag, november 5, 2015 - 10:00
10:00 - 10:40
Økonomi

Agresso brukerforum - siste del: Agresso Web Økonomi

Sesjonsledere:
Erlend Kristensen, UiS og Terje Aandalen, UNINETT

Hva kan utføres på Web med denne modulpakken? Eksempler på bruk av IntellAgent. Presentasjon ved Liv Myren og Terje Aandalen, UNINETT

 

Tid: 
Torsdag, november 5, 2015 - 10:00
10:40 - 11:00
Felles for alle

Pause med noe godt å bite i

Tid: 
Torsdag, november 5, 2015 - 10:40
11:00 - 13:00
Felles for alle

Plenum dag 2 - SUHS-konferansen 2015

Vi samles i plenum igjen, der vi får følgende foredrag:

  • Kommunikasjonsekspert Nils M. Apeland holder foredraget "Kommunikasjon ved endring - hvordan få alle med?"
  • Professor Rune Krumsvik, Universitetet i Bergen, snakker om digitaliseringsstrategi ved UiB
  • Olav Isak Sjøflot, direktør for tjenester og leveranser i UNINETT, oppsummerer konferansen med basis i hva UNINETT kan bidra med i pågåend eog kommende endringsprosesser
  • Tor Holmen, viseadminsitrerende direktør i UNINETT, takker av konferanseansvarlige og avslutter årets konferanse.
Tid: 
Torsdag, november 5, 2015 - 11:00
13:00 - 14:00
Felles for alle

Lunsj

Det faglige programmet er over for denne gang, men mat må man ha! Ikke gå glipp av hotellets velsmakende lunsjbuffet før du reiser hjem.

Tid: 
Torsdag, november 5, 2015 - 13:00