Program Metasenter-samling

UNINETT Sigma2 AS har det nasjonale ansvaret for elektronisk infrastruktur. Selskapets oppdrag er å anskaffe, drifte og videreutvikle den nasjonale e-infrastrukturen for beregningsvitenskap i Norge og tilby tjenester innen High Performance Computing og datalagring. Disse oppgavene løses i tett samarbeid med våre partnere fra UH-sektoren, som er

universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø og NTNU i Trondheim. Sammen med Sigma2 utgjør de fire universitetspartnerne en kompetanse-pool, også kalt Metasenteret. Metasenteret består av nærmere 50 høyt kvalifiserte personer, som representerer den fremste ekspertisen på e-infrastruktur i Norge. Hvert år arrangeres en samling for Metasenteret og i år går denne i parallell med UNINETT fagdager. Metasenter-samlingen er et lukket arrangement, kun åpent for spesielt inviterte. Alle deltakere på Metasenter-samlingen er velkomne til å melde seg på Uninett fagdager 2018 i tillegg.