Program og påmelding til Sikkerhetsforum 2013

Sikkerhetsforum 2013 arrangeres i Oslo den 11. og 12. juni. Vertskap i år er Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46. Temaet i år er «Fra policy til sikkerhetskultur» og vi skal blant annet få høre hvilke erfaringer andre har gjort med styringssystemer og bygging av sikkerhetskultur. Vi har også satt av tid til workshops og plenumsdiskusjoner.

Påmelding - klikk her!
NB! Påmeldingsfrist: onsdag 5. juni

Detaljert program - last ned som pdf her

Program:

Tirsdag 11.juni:
10.00
- Åpning v/Rolf Sture Normann, UNINETT AS
10.15 - Sikkerhetskultur - hva er det og hvordan få det? v/Roar Thon, Nasjonal sikkerhetsmyndighet
11.00 - Styringssystem for informasjonssikkerhet - et topplederansvar og en viktig kulturpåvirker v/Jan Sørgård, Difi
11.45 - Lunsj
13.00 - HIPing Security culture: A Socio-technical Platform v/Prof. Stewart Kowalski, HiG
13.30 - Erfaringer fra Pensjonskassen v/Onar Aanestad, Statens pensjonskasse
14.15 - Nytt fra UH-sektorens sekretariat for informasjonssikkerhet, v/Øivind Høiem, UNINETT
15.00 - Pause
15.15 - Workshop
16.15 - Oppsummering workshop
16.45 - Oppsummering dag 1 v/Rolf Sture Normann, UNINETT
17.00 - Slutt
19.00 - Middag - Brasserie Sanguine - Den Norske Opera & Ballett

Onsdag 12. juni:
09.00 - Åpning dag 2, v/Rolf Sture Normann, UNINETT
09.15 - Sikkerhetskulturarbeidet i helsesektoren v/Jan Gunnar Broch, Helsedirektoratet
10.00 - Pause
10.15 - Workshop
11.00 - Oppsummering workshop
11.30 - Nasjonal sikkerhetsmåned v/Tone Hoddø Bakås, NorSIS
12.00 - Lunsj
13.00 - En gavpakke fra NorSIS v/Jorid Bodin, HiOA
13.30 - Plenumsdiskusjon
14.15 - Pause
14.30 - Oppsummering og avslutning v/Rolf Sture Normann, UNINETT
15.00 - Slutt