Program onsdag

08:30 - 09:30

Felles registrering for nye deltakere

Tid: 
Onsdag, april 11, 2018 - 08:30
09:30 - 17:00

Sikkerhetsforum (heldags). Rom: Olav Tryggvasson II

Sesjonsleder: Øivind Høiem, KDs Tjenesteorgan

Dette er en møteplass for alle som jobber med informasjonssikkerhet i UH-sektoren. Her vil du bli oppdatert på arbeidet som gjøres i sektoren i forbindelse med GDPR, arbeidet som gjøres gjennom sikresiden.no og andre nyttige innlegg om informasjonssikkerhet. Sekretariatet for informasjonssikkerhet er nå en del av Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan, etablert 1. januar 2018. Vi gir en oppdatering på hva denne flyttingen fra UNINETT til tjenesteorganet innebærer for institusjonene i UH-sektoren.

09:30 – 10:00 Velkommen, nytt fra sekretariatet - Rolf Sture Normann, Leder for sekretariatet, KDs Tjenesteorgan

10:00 - 10:15 Sikkerhetsmåneden 2018 - Øivind Høiem, KDs Tjenesteorgan og Jorid Bodin, OsloMet

10:15 – 11:00 Live hackerdemo - Asbjørn Reglund Thorsen, KDs Tjenesteorgan

11:00 – 11:30 Pause

11:30 – 12:15 Samarbeid om GDPR i UH-sektoren, Tommy Tranvik, KDs tjenesteorgan

12:15 – 13:00 GDPR-erfaringene i FS - Marte Holhjem, KDs tjenesteorgan

13:00 - 14:00 Lunsj

14:00 – 14:45 Erfaringer fra innføring av ledelsessystem for informasjonssikkerhet - Tommy Walvåg, NTNU

14:45 – 15:30 Plenumsdiskusjon: Ny rolle for Sekretariat for informasjonssikkerhet i UH-sektoren. Hvilke behov og utfordringer kan oppstå sett i fra institusjonenes ståsted?

15:30 – 16:00 Pause

16:00 – 16:30 Trusselbildet – Hvordan adressere trusselbildet med styringssystem for informasjonssikkerhet - Christoffer Hallstensen, NTNU

16:30 – 17:00 Sikresiden.no informasjon og workshop - Jorid Bodin, OsloMet

Tid: 
Onsdag, april 11, 2018 - 09:30
09:30 - 13:00

Skyteknologi-samling (halvdags før lunsj). Rom: Olav Tryggvasson I

Sesjonsleder: Olav Kvittem, UNINETT
 
Vi ønsker på denne samlingen å presentere status for skyteknologi-prosjekter i UH- sektoren. Erfaringer med kontainere i UNINETT Sigma2s NIRD-tjeneste, Nordiske Glenna2 og Europeiske prosjekter i Prace og CERN og UH-Sky sin Researchlab og ikke minst Appstore. Vi er også interessert i hva mer som skjer rundt om, så ta kontakt hvis dere vil presentere noe, kanskje noe om behovene

Program:

09:30: Sesjon 1 - Velkommen!

        Containers in HPC - Abdulrahman Azab, UiO

        NIRD TPArkitektur, status per i dag og og fremtidsperspektiv - Maria Francesca, Sigma2

        Managed Kubernetes - Rune Myrhaug UNINETT

        Container infrastructure status and activities - Gurvinder Singh, UNINETT

11.30: Sesjon 2:

            Status/nytt fra UH IaaS - Trond Hasle Amundsen, UIO

            Openstack som backup-site, Anders Bruvik, Safespring

            IT-drift i skyen, Tord Tjeldnes, UiA

            Status UH-Sky IaaS-tjenester, Jan Meijer, KD-TO

            Norge rundt - status for aktiviteter og behov i UH-sektoren

- deltakerne har ordet!

Tid: 
Onsdag, april 11, 2018 - 09:30
09:30 - 13:00

NAV-kurs (halvdags før lunsj). Rom: Olav Tryggvasson III

Sesjonsledere: John Magne Bredal og Morten Brekkevold, UNINETT

NAV-kurset er en interaktiv gjennomgang av nettverksadministrasjonsverktøyet NAV. Deltakerne vil få presentert ulike delsystemer i NAV og få praktiske oppgaver som utføres på egen verktøykasse eller sin lokale installasjon. Dette er en gylden mulighet for nye og erfarne brukere til å bli bedre kjent med NAV fra utviklere med tilsammen over 30 års erfaring med systemet.

Kurset vil gjøres tilgjengelig på web. (URL til dette kommer snarlig!)

Hovedpunktene for kurset er:

  • Innlegging og strukturering av informasjon
  • Dashboard og hvordan finne informasjon
  • Status
  • Alarmer og varsling
  • Fjernkonfigurering av utstyr (PortAdmin, Arnold)

I tillegg vil vi fortløpende svare på spørsmål fra kursdeltakerne, vise andre delsystemer på oppfordring, diskutere forbedringer, forkaste tilbakemeldinger, fortelle historier og drikke kaffe (og muligens te).

De interaktive delene kan følges på følgende tre måter:

Vi vil ha et lite sett med nettverksutstyr tilgjengelig for de som har behov for det.

Velkommen!

Tid: 
Onsdag, april 11, 2018 - 09:30
13:00 - 14:00

Felles lunsj i Cicignon, 1. etasje

Tid: 
Onsdag, april 11, 2018 - 13:00
14:00 - 17:00

Dataporten workshop (halvdags etter lunsj). Rom: Olav Tryggvasson I

Sesjonsleder: Andreas Åkre Solberg, UNINETT

Dette er en praktisk workshop hvor vi ser nærmere på teknologien i Dataporten. Vi retter ekstra fokus mot API-er og tilgangsstyring av API-er i Dataporten.

Vi starter med en kort introduksjon til Dataporten, og hva som er nytt siden sist. Så dykker vi ned i teknologien.

Ta med egen laptop!  Ved hjelp av en nettleser og enkle utviklingsverktøy for testing av API-er utforsker vi noen eksempler hvor vi kan se på dataflyten i detalj. Det blir tid og mulighet til å stille spørsmål og bringe opp egne problemstillinger og use case til diskusjon.

Spørmål eller innspill om Dataporten workshop?
Ta kontakt med andreas.solberg@uninett.no for innspill eller spørsmål i forkant av workshopen.

 

Tid: 
Onsdag, april 11, 2018 - 14:00
14:00 - 17:00

Netflow-SiLK workshop (halvdags etter lunsj). Olav Tryggvasson III

Sesjonsleder: Arne Øslebø, UNINETT

Dette blir en praktisk workshop hvor vi ser nærmere på SiLK og hvordan det brukes for å analysere innsamlet netflow-data. Vi vil begynne med en kort introduksjon til hovedprinsippene bak SiLK, for så å gå gjennom flere eksempler på vanlige oppgaver man utfører når man analyserer netflow-data. Vi tar også en gjennomgang av hvordan man gjør analyse i sanntid, og en kort demonstrasjon av Flowbat, et web-grensesnitt for SiLK.

UNINETT har allerede gått over til SiLK som verktøy for innsamling og analyse av netflow-data fra egne rutere, og vi jobber med å tilby dette til verktøykassene som erstatning for dagens Nfdump/Nfsen. Sammenliknet med Nfdump er SiLK litt vanskeligere å bruke, men er både raskere og tillater mer avansert analyse av netflow-data. Det inneholder også et kraftig rammeverk for sanntidsanalyse av netflow-data.

Ta med egen laptop med SSH-klient installert!
Det vil være flere praktiske oppgaver som skal løses av hver enkelt deltaker, så det er viktig å ta med egen laptop med SSH-klient installert.

 

Tid: 
Onsdag, april 11, 2018 - 14:00