Program onsdag

09:00 - 09:30

Felles registrering for nye deltakere

Tid: 
Onsdag, april 11, 2018 - 09:00
09:30 - 17:00

Sikkerhetsforum (heldags)

Tid: 
Onsdag, april 11, 2018 - 09:30
09:30 - 13:00

Skyteknologi-samling (halvdags før lunsj)

Tid: 
Onsdag, april 11, 2018 - 09:30
09:30 - 13:00

NAV-kurs (halvdags før lunsj)

Sesjonsledere: John Magne Bredal og Morten Brekkevold, UNINETT

NAV-kurset er en interaktiv gjennomgang av nettverksadministrasjonsverktøyet NAV. Deltakerne vil få presentert ulike delsystemer i NAV og få praktiske oppgaver som utføres på egen verktøykasse eller sin lokale installasjon. Dette er en gylden mulighet for nye og erfarne brukere til å bli bedre kjent med NAV fra utviklere med tilsammen over 30 års erfaring med systemet.

Kurset vil gjøres tilgjengelig på web. (URL til dette kommer snarlig!)

Hovedpunktene for kurset er:

  • Innlegging og strukturering av informasjon
  • Dashboard og hvordan finne informasjon
  • Status
  • Alarmer og varsling
  • Fjernkonfigurering av utstyr (PortAdmin, Arnold)

I tillegg vil vi fortløpende svare på spørsmål fra kursdeltakerne, vise andre delsystemer på oppfordring, diskutere forbedringer, forkaste tilbakemeldinger, fortelle historier og drikke kaffe (og muligens te).

De interaktive delene kan følges på følgende tre måter:

Vi vil ha et lite sett med nettverksutstyr tilgjengelig for de som har behov for det.

Velkommen!

Tid: 
Onsdag, april 11, 2018 - 09:30
13:00 - 14:00

Felles lunsj for alle samlinger

Tid: 
Onsdag, april 11, 2018 - 13:00
14:00 - 17:00

Dataporten workshop (halvdags etter lunsj)

Sesjonsleder: Andreas Åkre Solberg, UNINETT

Dette er en praktisk workshop hvor vi ser nærmere på teknologien i Dataporten. Vi retter ekstra fokus mot API-er og tilgangsstyring av API-er i Dataporten.

Vi starter med en kort introduksjon til Dataporten, og hva som er nytt siden sist. Så dykker vi ned i teknologien.

Ta med egen laptop!  Ved hjelp av en nettleser og enkle utviklingsverktøy for testing av API-er utforsker vi noen eksmpler hvor vi kan se på dataflyten i detalj. Det blir tid og mulighet til å stille spørsmål og bringe opp egne problemstillinger og use case til diskusjon.

Spørmål eller innspill om Dataporten workshop?
Ta kontakt med andreas.solberg@uninett.no for innspill eller spørsmål i forkant av workshopen.

 

Tid: 
Onsdag, april 11, 2018 - 14:00
14:00 - 17:00

Netflow-SiLK workshop (halvdags etter lunsj)

Tid: 
Onsdag, april 11, 2018 - 14:00
Vekt: 
0