Program tirsdag

08:30 - 09:30

Felles registrering

Tid: 
Tirsdag, april 10, 2018 - 08:30
09:30 - 17:00

IRT-samling vår 2018 (heldags): Rom: Olav Tryggvasson II

 • Sesjon 1: 09:30 - 11:00:

  Velkommen v/UNINETT og UNINETT CERT. Status i sektoren

  • IRT generelt
  • gjennomgang av noen enkelthendelser
  • verktøyutvikling
  • UNINETTs søknad om tilskudd til sikkerhetssatsing
    
 • KD stiller krav om kriseøvelser i tildelingsbrevet til universiteter og høgskoler:
  • Hva består en slik øvelse i, og hvordan kan man lage en cybersikkerhetsøvelse tilpasset egen organisasjon? v/Per Arne Enstad, UNINETT
    
 • Sesjon 2: 11.30-13.00: "Trusselaktører og hvordan de opererer" v/PST og Politiet 
   
 • Sesjon3: 14.00-15.30: "Fra en vanlig dag på jobben til en cyberthriller".
  • En spektakulær cyberkriminalitetshistorie i vår sektor som har resultert i en av Norges strengeste domfellelser på området. Det ligger svært mye praktisk læring i denne historien, både etterforsknings- og samhandlingsmessig. v/Thomas Lund, tidl. Bibsys og nå Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan, og v/etterforsker fra Kripos.
    
 • Sesjon4: 1600-1700: Gruppearbeid og presentasjoner
  • Lag en skisse til en cyberøvelse, inkludert dreiebok. Presentasjon av noen øvelsesplot mot slutten. Vi tar sikte på erfaringsutveksling rundt gjennomførte øvelser på en senere IRT-samling.
Tid: 
Tirsdag, april 10, 2018 - 09:30
09:30 - 13:00

Sanntid (halvdagssamling før lunsj): Rom: Olav Tryggvasson III

Sesjonsleder: Jardar Leira, UNINETT

Status på avtaler og infrastruktur. Video i sanntidskommunikasjon – velkommen til din nye hverdag!

Sesjon 1: 09:30 – 11:00

 • Velkommen
 • Status og nytt fra Sanntid
  • Endringer av servere
  • Nytt Sanntid API og andre funksjoner
 • Arbeidet med den nye telefoniavtalen
 • Sentralbordanskaffelsen

Sesjon 2: 11:30 - 13:00

 • UNINETT presenter hva vi gjør innen videokommunikasjon og hvordan det hele henger sammen.
  • Zoom – et alternativ til Adobe Connect ...og Videobro?
  • GÈANT arbeid med WebRTC gir sine første frukter
  • Videobro
  • SfB
 • Video for alle! ...eller? – Debatt

Videokommunikasjon åpner for store besparelser i reiser, bedre effektivitet og kvalitet på kommunikasjon. Skolene endrer seg med behov for et dynamisk undervisningstilbud og andre måter å kommunisere med studentene, både nært og fjert. Minimumsteknologien har blitt allemannseie og markedet flommer over av ulike løsninger, med flere nye i horisonten. Men en god brukeropplevelse handler om mye mer enn teknologien i bunn. Videokommunikasjon antar mange former, fra person-til-person til MOOC, og gjør en visjon om en løsning for alle behov urealistisk .

Hvilke behov har vi egentlig og hva ønsker vi av våre valg for fremtiden? Åpen debatt med ønske om å belyse institusjonenes situasjon og veien videre.

Tid: 
Tirsdag, april 10, 2018 - 09:30
13:00 - 14:00

Felles lunsj i Cicignon, 1. etasje

Tid: 
Tirsdag, april 10, 2018 - 13:00
14:00 - 17:00

Lagring (halvdagssamling etter lunsj). Rom: Olav Tryggvasson I

Vi ønsker gjennom denne halvdagssamlingen å få en diskusjon rundt lagringsbehov i UH-sektoren. Behovene og løsningene kan variere, avhengig av målgruppen: forskere, studenter og forelesere har for eksempel ulike ønsker og behov forbundet med lagring. Hva er status for dagens løsninger, utfordringer og behov? Hva er utsiktene framover i tid? Hvem er aktører i dette landskapet, og hvor er det behov for samarbeid? Vi får presentasjoner og synspunkter fra representanter i sektoren, og tar deretter en felles diskusjon rundt dette.

Sesjon 1 (14.00–15.00)

 • Lagringserfaringer fra UiO – Morten Werner Forsbring og/eller Kjetil Kirkebø (UiO)
  •  Enterprise lagring og erfaringer fra de siste seks årene. Endringer vi ser kommer, noen tanker på hvor UiO går og om samarbeid i sektoren.

 

 • Forskningsinfrastruktur, UiTs planer og behov – Roy Dragseth (UiT)
  •  Våren 2018 starter UiT DigU-programmet som skal definere hvordan fremtidens IT-infrastruktur skal formes. Dette skjer samtidig som nye vitenskapelige instrumenter produserer datavolum som langt overstiger kapasiteten til eksisterende lagringsløsninger. Presentasjonen vil gi en oversikt over hvordan UiT ser for seg å løse forskernes behov for regne- og lagringstjenester i et nytt nasjonalt og internasjonalt IT-landskap.

 

 • Lagring ved NTNU; hva vil brukerne egentlig ha? – Arne Dag Fidjestøl (NTNU)
  • Lagringsfeltet endrer seg stadig, og brukerne ønsker stabilitet, fleksibilitet, kapasitet, brukervennlighet og tilgjengelighet. Hvordan møter vi brukernes ønsker, og hvor går utviklingen?

 

 • Utfordringene med å bli FAIR – Gard Thomassen (UiO)
  • Mange universitet og høyskoler, ikke minst NFR og KD, innfører retningslinjer for håndtering av forskningsdata om dagen. Hva er hovedbudskapet, hvor ligger hovedutfordringene og hvordan kan dette eventuelt løses i sektoren?

 

Pause (15.30–16.00)

 

Sesjon 2 (16.00–17.00)

 • Lagring, deling og tilgjengelighet – har vi en nasjonal strategi? – Tord Tjeldnes (UiA) 
 • Felles diskusjon og oppsummering

 

Tid: 
Tirsdag, april 10, 2018 - 14:00
19:00 - 22:00

Felles middag på hotellet

Vi møtes på Cicignon i første etasje, der vi får servert en to-retters meny med tilhørende drikke.

Tid: 
Tirsdag, april 10, 2018 - 19:00