Program tirsdag 12.11.

08:30 - 09:00

Registrering for nye deltakere

Tid: 
Tirsdag, november 12, 2019 - 08:30
09:00 - 09:50

PLENUM

Sesjonsledere: Hildegunn Vada og Bjørn Kopperud, begge avdelingsdirektører i Uninett AS

 • Takk for i går, og velkommen til dag 2 av Uninettdagene 2019!
 • Elise Lindeberg, avdelingsdirektør sikkerhetsavdelingen, NKOM - "Den digitale grunnmuren  - gjøre Norge 5G-klart"
 • Stig Ørsje, Avdelingsdirektør, UiT- Norges arktiske universitet: "UiTs IT-avdeling – Digital drivkraft for kunnskap"
Tid: 
Tirsdag, november 12, 2019 - 09:00
09:40 - 09:50

PAUSE

Tid: 
Tirsdag, november 12, 2019 - 09:40
10:00 - 11:00

Parallellsesjon: Data og datadeling - Good idea or bad news?

Sesjonsleder: Andreas Åkre Solberg, Uninett AS

Vi trenger en mer felles tilnærming til datadeling  innenfor forskning og utdanning, godt koordinert med tilsvarende arbeid i øvrig offentlig sektor. I denne sesjonen får vi høre om relevant arbeid med datadeling i det offentlige.

Tid: 
Tirsdag, november 12, 2019 - 10:00
10:00 - 11:00

Parallellsesjon: Sky og sikkerhet - Catch 22?

Sesjonsleder: Morten Knutsen, Uninett

Mange hevder at skyløsninger og hensynet til sikkerhet er et evig dilemma, også kalt "catch 22". Er det slik?

 • Lånekassen, v/Tommy Molnes

 • HUNT: Risikovurdering på vei ut i skyen

 • Erfaringer med sikkerhetsmekanismer i AWS


 

Tid: 
Tirsdag, november 12, 2019 - 10:00
10:00 - 11:00

Parallellsesjon: Framtidens forskningsnett er her!

Sesjonsleder: Frode Storvik, Uninett

Forskningsnettet ligger i forkant. Vi får høre hvorfor og hvordan. Viktige veivalg videre blir også tema

Tid: 
Tirsdag, november 12, 2019 - 10:00
10:00 - 11:00

Parallellsesjon: Den grenseløse mobiliteten

Sesjonsleder: Håvar Fosstveit

Brukerne krever sømløs og så å si grenseløs mobilitet. Hva sier vi?

 • 5G
 • Wifi
 • Uninetts mobillitetstjenester
Tid: 
Tirsdag, november 12, 2019 - 10:00
10:00 - 11:00

Parallellsesjon: Zoom inn på samhandling!

Sesjonsleder: Frode Indseth, Uninett

Stikkord fra programmet:

 • Hva vil Zoom bety for din organisasjon?
  • Læringsmiljø, undervisningsrom, veiledning, opptak/streaming, osv.
  • Møterom/aktiviteter – Zoom som den nye møteplassen
  • Zoom for møterommet og som informasjonskanal
  • Zoom og Microsoft Teams 
 • Litt om lansering av Uninetts  Zoom-tjeneste, og videre løp etter lansering
Tid: 
Tirsdag, november 12, 2019 - 10:00
11:00 - 11:30

PAUSE

Tid: 
Tirsdag, november 12, 2019 - 11:00
11:30 - 12:30

Parallellsesjon: Sharing is caring - says who?

Sesjonsleder: Andreas Åkre Solberg, Uninett AS

Hvordan kommer vi videre med å tilgjengeliggjøre våre data innenfor forskning og utdnaning? Vi får presentert noen pågående initiativer i sektoren og inviterer til diskusjon.

Tid: 
Tirsdag, november 12, 2019 - 11:30
11:30 - 12:30

Parallellsesjon: IRT - Duty calls

Sesjonsleder: Rune Sydskjør, Uninett AS

 • Incident Respons på BI, ved Thomas Bjørseth, BI
 • "Jakten på Max - Fra hendelseshåndtering til politiaksjon" v/ Christoffer Hallstensen, NTNU
Tid: 
Tirsdag, november 12, 2019 - 11:30
11:30 - 12:30

Parallellsesjon: Cloudification above and beyond?

Sesjonsleder: Morten Knutsen, Uninett

 • Sky før kjeller: UiTs vei mot skyen fortsetter. Foredrag ved Roy Dragaeth, UiT.  UiT gjennomfører i 2019 omorganisering av IT-Avdelingen og en gjennomgripende transformasjon av IT-tjenestene som et resultat av et endret systemlandskap sektoren og nye muligheter i bruk av skytjenester.
 • Klientdrift i skyen
 • Hva har erfaringene lært oss så langt? Åpen mikrofon i salen
Tid: 
Tirsdag, november 12, 2019 - 11:30
11:30 - 12:30

Parallellsesjon: IoT - above and beyond?

Sesjonsleder: Håvar Fosstveit, Uninett

 • Oppsett i nybygg
 • IoT-anvendelser av 5G
Tid: 
Tirsdag, november 12, 2019 - 11:30
11:30 - 12:30

Feide for framtida

Sesjonsleder: Lars Kviteng, Uninett

Feide var en hypermoderne tjeneste da den ble lansert for mange, mange år siden. Etter et langt liv er den fortsatt under pågående fornyelse. Vi ser nærmere på aktuelle Feide-nyheter

Tid: 
Tirsdag, november 12, 2019 - 11:30
12:30 - 13:30

Lunsj i Palmehaven

Tid: 
Tirsdag, november 12, 2019 - 12:30
13:30 - 15:00

PLENUM - Above and beyond?

Det nærmer seg slutten av Uninettdagene 2019. I denne sesjonen reflekterer vi litt over det som har stått på programmet i år.

Våre fordragsholdere er:

 • Håkon Grimstad, styremedlem i Uninett AS, tidligere adm.dir i Norsk Helsenett: "Ti år i helsesektoren - et uformelt tilbakeblikk" 
 • Roar Olsen, direktør i UNIT, og Sigurd Eriksson, ass.direktør i UNIT
 • Bente Sollid Storehaug  
Tid: 
Tirsdag, november 12, 2019 - 13:30

Programmet oppdateres fortløpende de nærmeste dagene.