Program tirsdag 12.11.

08:30 - 09:00

Registrering for nye deltakere

Tid: 
Tirsdag, november 12, 2019 - 08:30
09:00 - 09:50

PLENUM

Sesjonsledere: Hildegunn Vada og Bjørn Kopperud, begge avdelingsdirektører i Uninett AS

 • Takk for i går, og velkommen til dag 2 av Uninettdagene 2019!
 • Elise Lindeberg, avdelingsdirektør sikkerhetsavdelingen, NKOM - "Den digitale grunnmuren  - gjøre Norge 5G-klart"
 • Stig Ørsje, Avdelingsdirektør, UiT- Norges arktiske universitet: "UiTs IT-avdeling – Digital drivkraft for kunnskap"
Tid: 
Tirsdag, november 12, 2019 - 09:00
09:50 - 10:00

PAUSE

Vi tar en meget kort pause før alle finner sine parallellsesjoner klokka 10.00

Tid: 
Tirsdag, november 12, 2019 - 09:50
10:00 - 11:00

Parallellsesjon: Data og datadeling - Good idea or bad news?

Sesjonsleder: Andreas Åkre Solberg, Uninett AS

Vi trenger en mer felles tilnærming til datadeling  innenfor forskning og utdanning, godt koordinert med tilsvarende arbeid i øvrig offentlig sektor. I denne sesjonen får vi høre om relevant arbeid med datadeling i det offentlige.

 • NAV IT deler sine erfaringer med sin dataplattform v/ Tommy Jocumsen (NAV IT)
 • API-katalogen - bedre og mer datadeling i offentlig sektor v/Steinar Skagemo (Brønnøysundregistrene)

Tid: 
Tirsdag, november 12, 2019 - 10:00
10:00 - 11:00

Parallellsesjon: Sky og sikkerhet - Catch 22?

Sesjonsleder: Morten Knutsen, Uninett AS

Mange hevder at skyløsninger og hensynet til sikkerhet er et evig dilemma, også kalt "catch 22". Er det slik?

 • Lånekassen, v/Tommy Molnes: "En monopolvirksomhets sikkerhetsferd mot skyen"

 • "Tillit, sikkerhet, sky og store helsedata" v/Oddgeir Lingaas Holmen, HUNT cloud, NTNU.

 • "Zero trust i praksis med Kubernetes og Istio" v/Frode Sundby og Johnny Horvi, begge NAV IT.


 

Tid: 
Tirsdag, november 12, 2019 - 10:00
10:00 - 11:00

Parallellsesjon: Framtidens forskningsnett er her!

Sesjonsleder: Olaf Schjelderup, Uninett AS

Forskningsnettet ligger i forkant. Vi får høre hvorfor og hvordan. Viktige veivalg videre blir også tema

Matti Laipio, Funet/CSC vil snakke om:

- How Finland got EuroHPC / Kayani
- How was the proscess ahead of Funet 2020?
- Status and experiences so far in the Funet 2020 project

Olaf Schjelderup, Uninett AS, vil fortelle hvordan Uninett tenker tidlig i prosessen av Uninetts neste genrerasjon forskningsnett 2023.

 

Tid: 
Tirsdag, november 12, 2019 - 10:00
10:00 - 11:00

Parallellsesjon: Den grenseløse mobiliteten

Sesjonsleder: Tom Ivar Myren, Uninett AS
 

 • Uninetts mobilitetstjenester
 • Hva skjer med Wi-Fi?
 • MIST – intelligent administrasjon? v/Rikard Hjelm, Juniper MIST
Tid: 
Tirsdag, november 12, 2019 - 10:00
10:00 - 11:00

Parallellsesjon: Zoom inn på samhandling!

Sesjonsleder: Frode Indseth, Uninett

Stikkord fra programmet:

 • Hva vil Zoom bety for din organisasjon?
  • Læringsmiljø, undervisningsrom, veiledning, opptak/streaming, osv.
  • Møterom/aktiviteter – Zoom som den nye møteplassen
  • Zoom for møterommet og som informasjonskanal
  • Zoom og Microsoft Teams 
 • Litt om lansering av Uninetts  Zoom-tjeneste, og videre løp etter lansering
Tid: 
Tirsdag, november 12, 2019 - 10:00
11:00 - 11:30

PAUSE

Tid: 
Tirsdag, november 12, 2019 - 11:00
11:30 - 12:30

Parallellsesjon: Sharing is caring - says who?

Sesjonsleder: Andreas Åkre Solberg, Uninett AS

Hvordan kommer vi videre med å tilgjengeliggjøre våre data innenfor forskning og utdanning? Vi får presentert noen pågående initiativer i sektoren og inviterer til diskusjon.

Tid: 
Tirsdag, november 12, 2019 - 11:30
11:30 - 12:30

Parallellsesjon: IRT - Duty calls

Sesjonsleder: Rune Sydskjør, Uninett AS

 • Incident Response på BI, ved Thomas Bjørseth, BI
 • "Jakten på Max - Fra hendelseshåndtering til politiaksjon" v/ Christoffer Hallstensen, NTNU
Tid: 
Tirsdag, november 12, 2019 - 11:30
11:30 - 12:30

Parallellsesjon: Cloudification above and beyond?

Sesjonsleder: Morten Knutsen, Uninett

 • Sky før kjeller: UiTs vei mot skyen fortsetter. Foredrag ved Roy Dragseth, UiT.  UiT gjennomfører i 2019 omorganisering av IT-Avdelingen og en gjennomgripende transformasjon av IT-tjenestene som et resultat av et endret systemlandskap sektoren og nye muligheter i bruk av skytjenester.
 • Klientdrift i skyen v/Thomas Kvåle, UNIT - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
 • Hva har erfaringene lært oss så langt? Åpen mikrofon i salen
Tid: 
Tirsdag, november 12, 2019 - 11:30
11:30 - 12:30

Parallellsesjon: IoT - above and beyond?

Sesjonsleder: Håvar Fosstveit, Uninett AS

Foredrag ved Bjørn Borud, Telenor Digital og Kristoffer Magerøy, Skanska.

 

 • Kristoffer Magerøy, Skanska: Smart by Powerhouse
 • Bjørn Borud, Telenor Digital: IoT over mobilnettet Hva er NB-IoT og LTE-M og hvordan kommer jeg igang med å prototype IoT-dingser som bruker disse teknologiene.
   
Tid: 
Tirsdag, november 12, 2019 - 11:30
11:30 - 12:30

Feide for framtida

Sted: Møterom Olav Tryggvason 2. etasje

Sesjonsleder: Lars Kviteng, Uninett AS

Feide var en hypermoderne tjeneste da den ble lansert for mange, mange år siden. Etter et langt liv er den fortsatt under pågående fornyelse. Vi har følgende foredrag i denne sesjonen

 • 1 "Feide - gir muligheter for forskning og utdanning" v/Hildegunn Vada, Uninett AS
 • 2 "Veikart og veivalg" ved Snorre Løvås, Uninett AS
 • 3  "Oppdatering av Kundeportalen - Veien mot én Kundeportal" ved Glenn Aarøen, Uninett AS
Tid: 
Tirsdag, november 12, 2019 - 11:30
12:30 - 13:30

Lunsj i Palmehaven

Tid: 
Tirsdag, november 12, 2019 - 12:30
13:30 - 15:00

PLENUM - Above and beyond?

Det nærmer seg slutten av Uninettdagene 2019. I denne sesjonen reflekterer vi litt over det som har stått på programmet i år.

Våre fordragsholdere er:

 • Håkon Grimstad, styremedlem i Uninett AS, tidligere adm.dir i Norsk Helsenett: "Ti år i helsesektoren - et uformelt tilbakeblikk" 
 • Roar Olsen, direktør i UNIT, og Sigurd Eriksson, ass.direktør i UNIT
 • Bente Sollid Storehaug   - "Trygghet og sikkerhet er under press. Kan vi stole på neste generasjon Internett?"
Tid: 
Tirsdag, november 12, 2019 - 13:30

Programmet oppdateres fortløpende de nærmeste dagene.