Program torsdag

09:00 - 09:30

Felles registrering for nye deltakere

Tid: 
Torsdag, april 12, 2018 - 09:00
09:30 - 17:00

Nettsamling (heldags)

Sesjonsleder Einar Lillebrygfjeld, UNINETT

På denne nettsamlingen tar vi opp mange aktuelle temaer. Men det fortsatt mulig å påvirke programmet. Send gjerne en e-post til einar.lillebrygfjeld@uninett.no med innspill.Så langt har vi følgende skisse til innhold:

 • Neste generasjons forskningsnett - hvordan skal det se ut?  Det vet vi ennå ikke, men noen ideer blir luftet.
 • Peering politikk på nasjonalt og nordisk nivå opp mot   tjeneste- og skyleverandører
 • MS Azure og expressroute. Hvordan virker egentlig dette?
 • 5G kommer. Hva betyr det for sektoren? Hvilke muligheter kan dette gi? Hvilken rolle bør Uninett spille?
 • Rollebasert administrasjon av campusnett.  Mange i UH-sektoren er interessert i dette. Hvorfor? Hva vil vi oppnå? Sikkerhet? Forenklet administrasjon? Eller noe annet?
 • Hvor og hvordan begynner man for å automatisere konfigurasjon av nettutstyr? Erfaringer med Ansible fra sektoren og UNINETT.
 • Fra tftp til oxidized - forbedret management av config

 

Tid: 
Torsdag, april 12, 2018 - 09:30
09:30 - 17:00

Identitet, data og integrasjon (heldagssamling)

Sesjonsleder: Hildegunn Vada, UNINETT

Identitet, data og integrasjoner blir stadig viktigere. Digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren utfordrer oss på at vi i fremtiden må ha enkle, tydelige og standardiserte grensesnitt og harmoniserte data for å understøtte økt fleksibilitet, modularitet og mobilitet. Hvordan kommer vi dit?  

Første sesjon: 0930-1100:

 • Hvorfor er identitet, data og integrasjoner viktig?
  • Hvorfor er det viktig at vi samarbeider om dette i sektoren?
  • Hva blir tjenesteorganets rolle på identitet, integrasjoner og data?
  • Er det mulig å etablere et felles nasjonalt brukeradministrasjonssystem for UH-sektoren?

Andre sesjon: 1130-1300:

 • Integrasjoner - hvem gjør hva?
  • Trenger vi en egen integrasjonsarkitektur for UH-sektoren?
  • Case 1
  • Case 2
  • Hvem integrerer?

Tredje sesjon 1400-1530:

 • Sektorens gull - hvordan får vi tilgang til det?
  • Om sektorens kjernedata og hvordan vi får tilgang til disse.

Siste sesjon 1600-1700:

 • Identitet i dag og i morgen 
  • Juridiske betraktninger rundt Dataporten og samtykke
  • Dataporten til grunnopplæringa - hvilke gevinster ser den delen av sektoren?
  • Feide 2.0 og andre nyheter 
Tid: 
Torsdag, april 12, 2018 - 09:30