Programkomité

Programkomiteen for UNINETT-konferansen 2017 består av følgende personer:

 • Leder: Tor Holmen
  Viseadministrerende direktør, UNINETT
 • Jan Aasen
  Økonomi-, innkjøps- og driftsdirektør på Høgskolen i Innlandet, Lillehammer (INN)
 • Brigt Kristian Birkeland
  IT-leder, Høgskoleadministrasjonen, Høgskolen i Innlandet, Elverum (INN)
 • Thorleif Hallén
  Seniorrådgiver og faggruppeleder, UNINETT
 • Ola Ervik
  Seksjonssjef IT drift, NTNU
 • Nils Johan Lysnes
  Sjefsingeniør Seksjon for digitale utdanningstjenester, UiT- Norges arktiske universitet
 • Vidar Faltinsen
  Avdelingsdirektør nettavdelingen, UNINETT
 • Bjørn Kopperud
  Nestleder avdeling for tjenester og leveranser, UNINETT
 • Kristin Selvaag
  Programdirektør UH-sky, UNINETT
 • Andreas Solberg
  Teknisk seniorarkitekt, UNINETT
 • Mari Prestvik
  Konferanseansvarlig, UNINETT