Avtaler for programvare (overført til Unit)

Avtaler for programvare omfatter flere ulike programvaretyper.
Kontraktsperiode:

Avtalen er inngått for perioden 31. mai 2016 til 31. mai 2020

Avtalen kan forlenges med 2 + 2 år, maksimalt til 31. mai 2024

Leverandør / kontaktinformasjon:
Atea
Leverer: Symantec, Clue, MindManager, SAS, øvrige programvarer
Svein Lasse Moe, kontraktsansvarlig
92 66 52 00
Lene Fillingsnes, Nord
92 81 21 25
Tone Endregaard, Rogaland Agder
92 80 57 18
Øyvind Olaussen, Buskerud, Telemark og Vestfold
93 08 05 11
Nina Eeg Thomassen, Vest
98 03 95 94
Marius Kristiansen, Øst
90 47 69 04
Crayon
Leverer: Adobe, VMware, Statistica, SPSS
Turid Bones, Adobe
41 52 74 23
Michael Larsen, Statistica
99 70 02 50
Fredrik Petrusson , SPSS
22 89 10 52
Marius Rognaldsen, kontraktsansvarlig
95 77 71 91
Anne-Kathrine Bjelland, VMware
92 45 00 70
Hvordan ta i bruk rammeavtalen: 

Virksomheten signerer avropsavtale mellom leverandør og Virksomheten. Mal for avropsavtale finnes nederst på siden.

Avtaledokumenter:

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til innkjop@uninett.no