UNINETTs prosjekter vedrørende administrative systemer

UNINETT jobber prosjektbasert i arbeidet med å anskaffe, drifte og utvikle administrative systemer i universitet- og høgskolesektoren.

For at universiteter og høgskoler skal samarbeide om å skaffe seg et nytt administrativt system, jobber UNINETT prosjektbasert og i ulike faser sammen med dem

  • vi undersøker om det er vilje til å samarbeide om og betale for et felles system
  • vi sender ut formell forespørsel om påmelding til universiteter og høgskoler institusjoner melder seg på prosjektet og initierer dermed forpliktende samarbeid
  • vi foretar en markedsundersøkelse om aktuelle systemer og leverandører
  • vi lager kravspesifikasjon til det nye systemet
  • vi velger systemleverandør, driftsmodell og forvaltningsmodell
  • vi starter pilotfase og testing av system
  • vi ruller ut systemet til bruk ved universitetene og høgskolene