Prosjekter og nye anskaffelser innen økonomiske og administrative systemer

NB! Ansvaret for disse prosessene er overført til Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Direktoratet bidrar til å fornye de økonomiske og administrative tjenestene, og bidrar i og leder prosjekter for anskaffelse av nye systemer. Anskaffelser er basert på en styrt prosess i samarbeid med våre kunder og partnere i universitets- og høgskolesektoren.

 • vi undersøker om det er vilje til å samarbeide om og betale for et felles system
 • vi sender ut formell forespørsel om påmelding og initierer et forpliktende samarbeid
 • vi foretar en markedsundersøkelse om aktuelle systemer og leverandører
 • vi lager kravspesifikasjon til systemet
 • vi velger systemleverandør, driftsmodell og forvaltningsmodell
 • vi starter pilotfase og testing av system
 • vi ruller ut systemet til bruk

 

For at universiteter og høgskoler skal samarbeide om å skaffe seg nye økonomiske og administrative systemer, jobber direktoratet prosjektbasert og i ulike faser sammen med dem

 • vi undersøker om det er vilje til å samarbeide om og betale for et felles system
 • vi sender ut formell forespørsel om påmelding til universiteter og høgskoler institusjoner melder seg på prosjektet og initierer dermed forpliktende samarbeid
 • vi foretar en markedsundersøkelse om aktuelle systemer og leverandører
 • vi lager kravspesifikasjon til det nye systemet
 • vi velger systemleverandør, driftsmodell og forvaltningsmodell
 • vi starter pilotfase og testing av system
 • vi ruller ut systemet til bruk ved universitetene og høgskolene