Beslutningspunkt 1 markerer prosjektets oppstart og begynnelsen på Planleggingsfasen. Toppledergruppa skal, på bakgrunn av prosjektmandatet, beslutte om prosjektet kvalifiserer for oppstart og planlegging. Det må også tas stilling til om det er kapasitet i linjeorganisasjonen til å gjennomføre prosjektet, eventuelt om ressurser skal omprioriteres for å åpne for gjennomføring. Videre skal ressursuttak for planleggingsfasen godkjennes.

Dokumentasjonskrav

Følgende dokumenter skal være utarbeidet og overlevert til ledergruppen i forkant av beslutningspunktet:

  • Prosjektmandat

 

Beslutningstaker

Selskapets toppledergruppe er alltid beslutningstaker for B1.

 

Beslutningsalternativer for prosjektet

  • Go - Fortsett til "Planleggingsfasen"
  • Rework - Bearbeid påkrevd dokumentasjon
  • Hold - Sett prosjektet på vent
  • Kill - Avslutt prosjektet

Hovedforutsetningen for at prosjektet skal få klarsignal (”Go") til å fortsette til neste fase, er at all påkrevd dokumentasjon er godkjent.

 

Andre beslutninger

  • Prosjekteier skal utpekes
  • Prosjektleder skal utpekes
  • Prosjektgruppe skal utpekes
  • Styringsgruppe kan utpekes
  • Prosjektgodkjenningsgruppa kan delegere beslutningsmyndigheten til en eller flere personer, dersom dette er hensiktmessig for det aktuelle prosjeket

Det er opp til prosjektgodkjenningsgruppa og prosjekteier å avgjøre om styringsgruppe og prosjektgruppe skal utpekes på dette punktet.

 >> Mal for referat/sjekkliste til B1