Beslutningspunkt 2 markerer overgangen fra Planleggingsfasen til Gjennomføringsfasen. Ledergruppa skal gjennomgå dokumentasjonen produsert i Planleggingsfasen, og benytte dette som grunnlag for å beslutte om prosjektet får gå over til neste fase. Ressursuttak og direktekostnader for inneværende år skal godkjennes.

 

Dokumentasjonskrav

Følgende dokumenter skal være utarbeidet og overlevert til ledergruppa i forkant av beslutningspunktet:

 • Prosjektplan

Følgende dokumenter bør være utarbeidet og overlevert til ledergruppa i forkant av beslutningspunktet:

 • Gevinstrealiseringsplan
 • Risikomatrise
 • Rapport på timeforbruk og eventuelle direktekostnader i planleggingsfasen

 

Beslutningstaker

Beslutningstaker for dette beslutningspunktet fremgår av B1-referatet for det aktuelle prosjektet. Normalt vil beslutningstaker være ledergruppen i selskapet eller én av avdelingene i selskapet. 

 

Beslutningsalternativer for prosjektet

 • Go - Fortsett til "Gjennomføringsfasen"
 • Rework - Bearbeid påkrevd dokumentasjon
 • Hold - Sett prosjektet på vent
 • Kill - Avslutt prosjektet

Hovedforutsetningen for at prosjektet skal få klarsignal (”Go") til å fortsette til neste fase, er at all påkrevd dokumentasjon er godkjent.

 

Andre beslutninger

 • Ressurser og direktekostnader til bruk i resten av prosjektet skal defineres
 • Rapporteringskrav for resten av prosjektet skal fastsettes
   

>> Mal for referat/sjekkliste til B2