Beslutningspunkt 4 markerer avslutningen av prosjektet og oppløsning av prosjektorganisasjonen. Fra dette punktet er forvaltningen av prosjektresultatet linjeorganisasjonens og/eller kundens ansvar. Ledergruppa skal verifisere at ansvarsoverdragelsen har funnet sted, samt gjennomgå gevinstrealiseringsplanen og evalueringsrapporten. Dette beslutningsgrunnlaget avgjør om prosjektet kan avsluttes.

 

Dokumentasjonskrav

Følgende dokument skal være utarbeidet og overlevert til ledergruppa i forkant av beslutningspunktet:

  • Evalueringsrapport

 

Følgende dokument bør være utarbeidet og overlevert til ledergruppa i forkant av beslutningspunktet:

  • Revidert gevinstrealiseringsplan

 

Beslutningstaker

Beslutningstaker for dette beslutningspunktet fremgår av B1-referatet for det aktuelle prosjektet. Normalt vil beslutningstaker være ledergruppen i selskapet eller i én av avdelingene i selskapet.

 

Beslutningsalternativer for prosjektet

  • Go - Fortsett til "Gevinstrealiseringsfasen"
  • Rework - Bearbeid påkrevd dokumentasjon

Hovedforutsetningen for at prosjektet skal få klarsignal (”Go") til å fortsette til neste fase, er at all påkrevd dokumentasjon er godkjent.

 

Andre beslutninger

  • Ingen
     

 >> Mal for referat/sjekkliste til B4