I gevinstrealiseringsfasen er prosjektet avsluttet og prosjektorganisasjonen oppløst, men mange av prosjektets gevinster realiseres først en stund etter at prosjektet er avsluttet. Det er linjeorganisasjonen sitt ansvar å gjennomføre gevinstrealiseringsfasen som en del av den daglige driften.

 

Å identifisere synlige gevinster etter at et prosjekt er avsluttet kan gjøres i løpet av noen dager til flere år, avhengig av prosjektet. Ansvaret for at det arbeides mot å realisere gevinstene ligger hos personen som er ansvarlig i henhold til den godkjente gevinstrealiseringsplanen. Samme person er ansvarlig for å måle gevinstene fra prosjektet i en periode etter at prosjektet er avsluttet. Dette gjøres i henhold til gevinstrealiseringsplanen som ble godkjent i B4. Hvordan gevinstene skal måles og når de skal måles fremgår av denne planen.

Gevinstrealisering er en aktivitet som fort blir glemt i etterkant av et prosjekt. Det er derfor viktig at personen(e) ansvarlig for gevinstrealiseringen aktivt benytter gevinstrealiseringsplanen, godkjent i B4, for å hente ut de identifiserte gevinstene. Det kan også være av strategisk verdi å vurdere hvem de oppnådde gevinstene skal synliggjøres for.