Prioriteringsråd og arbeidsutvalg for tjenesten prosjektstyringsverktøy - PSV

For å sikre god forankring i sektoren er det etablert et prioriteringsråd med følgende medlemmer:

Funksjon Navn Kompetanse Periode
Leder Jan Ove Henriksen Økonomidirektør, HIB  
Medlem Mette Villand Reichelt Leder for SELL, HIL  
Medlem Anita Eriksen Økonomidirektør, UIN  
Medlem Kjetil Hellang Økonomidirektør, UIA  
Observatør arbeidsutvalg Kristian Jørgensen Rådgiver, UIA  
Sekretær Elin Kristine Olsen Tjenesteansvarlig, UNINETT  

 

 

 

 

 

 

 

Prioriteringsrådet har følgende mandat.

Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget består av et utvalg brukere fra sektoren. Arbeidsutvalget er ansvarlig for å arrangere et årlig brukerforum for universitets- og høgskolesektoren, der målet er erfaringsutveksling, kompetanseheving og problemløsing. Arbeidsutvalget bistår UNINETT med forvaltning av løsningen. Sammensetning:

  • Kristian Jørgensen, Universitetet i Agder
  • Morten Morlandstø, Høgskolen i Bergen
  • Kari Flatlandsmo, Universitetet i Nordland
  • John Torstad, Høgskolen i Lillehammer