Rådgiving

Rådgiving og kurs

Våre fageksperter gir råd og hjelper deg å finne løsninger som passer din organisasjon. 

 • Sikkerhetsrådgiving

  Sikkerhetsrådgivning

  Uninetts fageksperter hjelper deg med informasjonssikkerhet og personvern 

  Digitalisering bidrar til verdiskapning og innovasjon, men det gjør oss også mer sårbare overfor digitale trusler.

  Mange opplever det som utfordrende å få oversikt over trusselbildet og hvilke tiltak som bør gjøres for å forbedre den digitale sikkerheten i organisasjonen.

  Uninetts fageksperter på informasjonssikkerhet hjelper deg med å identifisere utfordringer og finne løsninger som passer din organisasjon.

  Rådgiving

  Uninett tilbyr rådgiving på følgende områder:

  • Bistand til etablering og videreutvikling av ledelsessystem for informasjonssikkerhet
  • Revisjon av etterlevelse av ledelsessystem for informasjonssikkerhet
  • Fasilitering av risikovurderinger
  • Bistand til beredskapsøvelser
  • Bistand til virksomhetskritikalitetsvurderinger
  • Bistand til kontinuitet- og beredskapsplanlegging
  • Rådgiving på personvernområdet, inkludert GDPR og databehandleravtaler

  Kurs

  Har du behov for å øke kompetansen innen informasjonssikkerhet og hendelseshåndtering internt? Uninett tilbyr kurs innen:

  • Etablering og drift av team for hendelseshåndtering (IR-team)
  • Gjennomføring av risikovurderinger
 • Rådgiving innen nettplanlegging

  Nettplanlegging

  Trenger du bistand i forbindelse med byggeprosjekter eller andre oppgraderinger i ditt lokale nettverk? Uninetts erfarne løsningsarkitekter kan bistå på en rekke områder:

  • design av lokalnett der fremtidens krav til kapasitet, tilgjengelighet og mobilitet understøttes på en god måte
  • valg av nettverksutstyr både for fastnett og trådløst nettverk
  • bistand med konfigurasjon av rutere, svitsjer og trådløse kontrollere
  • trådløs site survey
  • råd om kjøleløsninger og reservestrøm (UPS/aggregat) i maskinrom
  • råd om fiberkabling internt i bygg, mellom bygg og mot omverdenen
  • råd om strukturert spredenett i bygningsmassen
  • råd om rackløsninger og layout i maskinrom og koblingsskap
  • råd om IoT og smarte bygg

  Se også vår tjeneste for drift av lokalnett (CNaaS) for mer utstrakt hjelp

Sikkerhetsrådgivning

Uninetts fageksperter hjelper deg med informasjonssikkerhet og personvern 

Digitalisering bidrar til verdiskapning og innovasjon, men det gjør oss også mer sårbare overfor digitale trusler.

Mange opplever det som utfordrende å få oversikt over trusselbildet og hvilke tiltak som bør gjøres for å forbedre den digitale sikkerheten i organisasjonen.

Uninetts fageksperter på informasjonssikkerhet hjelper deg med å identifisere utfordringer og finne løsninger som passer din organisasjon.

Rådgiving

Uninett tilbyr rådgiving på følgende områder:

 • Bistand til etablering og videreutvikling av ledelsessystem for informasjonssikkerhet
 • Revisjon av etterlevelse av ledelsessystem for informasjonssikkerhet
 • Fasilitering av risikovurderinger
 • Bistand til beredskapsøvelser
 • Bistand til virksomhetskritikalitetsvurderinger
 • Bistand til kontinuitet- og beredskapsplanlegging
 • Rådgiving på personvernområdet, inkludert GDPR og databehandleravtaler

Kurs

Har du behov for å øke kompetansen innen informasjonssikkerhet og hendelseshåndtering internt? Uninett tilbyr kurs innen:

 • Etablering og drift av team for hendelseshåndtering (IR-team)
 • Gjennomføring av risikovurderinger

Nettplanlegging

Trenger du bistand i forbindelse med byggeprosjekter eller andre oppgraderinger i ditt lokale nettverk? Uninetts erfarne løsningsarkitekter kan bistå på en rekke områder:

 • design av lokalnett der fremtidens krav til kapasitet, tilgjengelighet og mobilitet understøttes på en god måte
 • valg av nettverksutstyr både for fastnett og trådløst nettverk
 • bistand med konfigurasjon av rutere, svitsjer og trådløse kontrollere
 • trådløs site survey
 • råd om kjøleløsninger og reservestrøm (UPS/aggregat) i maskinrom
 • råd om fiberkabling internt i bygg, mellom bygg og mot omverdenen
 • råd om strukturert spredenett i bygningsmassen
 • råd om rackløsninger og layout i maskinrom og koblingsskap
 • råd om IoT og smarte bygg

Se også vår tjeneste for drift av lokalnett (CNaaS) for mer utstrakt hjelp