Rådgiving

Rådgiving og kurs

Våre fageksperter gir råd og hjelper deg å finne løsninger som passer din organisasjon. 

Sikkerhetsrådgiving

Mange opplever det som utfordrende å få oversikt over trusselbildet og hvilke tiltak som bør gjøres for å forbedre den digitale sikkerheten i organisasjonen.

Cybersikkerhetssenteret for forskning og utdanning hjelper deg med å identifisere utfordringer og finne løsninger som passer din organisasjon.

Bestill sikkerhetsrådgiving

Rådgiving innen nettplanlegging

Trenger du bistand i forbindelse med byggeprosjekter eller andre oppgraderinger i ditt lokale nettverk? Uninetts erfarne løsningsarkitekter kan bistå på en rekke områder:

  • design av lokalnett der fremtidens krav til kapasitet, tilgjengelighet og mobilitet understøttes på en god måte
  • valg av nettverksutstyr både for fastnett og trådløst nettverk
  • bistand med konfigurasjon av rutere, svitsjer og trådløse kontrollere
  • trådløs site survey
  • råd om kjøleløsninger og reservestrøm (UPS/aggregat) i maskinrom
  • råd om fiberkabling internt i bygg, mellom bygg og mot omverdenen
  • råd om strukturert spredenett i bygningsmassen
  • råd om rackløsninger og layout i maskinrom og koblingsskap
  • råd om IoT og smarte bygg

 

Se vår tjeneste for drift av lokalnett (CNaaS)