Rammeavtale for datalagring

UNINETTs rammeavtale for datalagring
Kontraktsperiode:

Avtalen er inngått for perioden 1. juni 2014 til 1. juni 2018

Leverandør / kontaktinformasjon:
Atea AS
Produsent: Enkle/mindre lagringsløsninger, for tiden inntil 100TiB fra EMC, og mer komplekse løsninger fra HP
Svein Lasse Moe
92 66 52 00
Dell AS
Produsent: Dell
Espen Schanke
Proact IT Norge AS
Produsent: Hitachi
Trond Christensen
93 05 59 01
TheBplan AS
Produsent: NetApp
Sunil Malhotra
48 06 90 02
Hvordan ta i bruk rammeavtalen: 

Den enkelte virksomhet må gjennomføre en minikonkurranse for å velge leverandør. Rammer for minikonkurranse finnes som vedlegg nederst på siden. Etter at leverandør er valgt signeres en tilslutningsavtale mellom Virksomheten og valgte leverandør, mal for tilslutningsavtale finnes nederst på siden. Når tilslutningsavtalen er signert av begge parter sendes en kopi til UNINETT, enten epost: innkjop@uninett.no eller UNINETT AS, 7465 Trondheim

Innspill og erfaringer med rammeavtalen bes sendt til innkjop@uninett.no

Avtaledokumenter:

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til innkjop@uninett.no