Rammeavtale for IPTV

UNINETTs rammeavtale for IPTV
Nyheter, meldinger og annet: 

Det har vil ikke bli etablert noen ny rammeavtale for IPTV når denne avtalen opphører. 

Kunder som har behov for videreføring av tjenestene etter opphør må avklare dette direkte med SnapTV.

Kontraktsperiode:

Avtalen er inngått for perioden 1. august 2013 til 1. august 2018

Avtalen opphører 1. august 2018

Leverandør / kontaktinformasjon:
SnapTV AS
Tom Mathisen
46413841
Hvordan ta i bruk rammeavtalen: 

Denne avtalen kan benyttes av UNINETTs medlemmer. SnapTV leverer en basispakke med åpne kanaler samt pakker med betalbare kanaler.

Her finner du informasjon om bruk av tjenesten og teknisk informasjon

Avtaledokumenter:

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til innkjop@uninett.no