Rammeavtale telefoni Telia

Rammeavtale for abonnement og trafikk på mobiltelefoni, fasttelefoni i tilknyttning til Uninett sanntid, samt tilhørende tjenester innenfor telefoniområdet.
Kategorier: 

Det vil være èn primær leverandør av disse tjenestene, men grunnet lokale forhold kan enkelte rettighetshavere måtte ta i bruk andre leverandører. Dekning, kapasitet og ytelse vil være forhold som den enkelte rettighetshaver legger til grunn ved vurdering av lokale forhold. I tillegg kan det være enkelte abonnement som på grunn av lokalisering eller tilgjengelighet vil være kostnadskrevende å bytte, og hvor man må videreføre eksisterende abonnement.

Kontraktsperiode:

Avtalen er inngått for perioden 1. desember 2018 til 1. desember 2021

Avtalen kan forlenges med 1 + 1 +1 år, maksimalt til 1. desember 2024

Leverandør / kontaktinformasjon:
Telia Norge AS
Monica Skiftesvik
45 00 20 38
Hvordan ta i bruk rammeavtalen: 

Virksomheten tar kontakt med leverandøren slik at man får signert en avropsavtale. Når avropsavtalen er signert av begge parter sendes en kopi på epost til: innkjop@uninett.no.

Innspill og erfaringer med rammeavtalen bes sendt til innkjop@uninett.no

Avtaledokumenter:

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til innkjop@uninett.no