Rapport: Dette er lagringsbehovene i kunnskapssektoren

Uninett har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet undersøkt lagringsbehovene i universitets- og høyskolesektoren. Prosjektet skulle også vurdere om det ville være hensiktsmessig å etablere fellesløsninger for lagring i sektoren.  

Prosjektgruppen har bestått av deltakere fra Uninett, Unit og representanter fra sektoren. 

Rapportens hovedfunn

Kartleggingen viser at det er vanskelig for brukerne å navigere i det store antallet lagringstjenester som tilbys, og tjenestene er ofte komplekse å bruke. 

Rapporten peker på at det er behov for føringer som kan hjelpe brukerne med å velge riktig tjenester, og lagringstjenestene må være mer brukervennlige og understøtte samhandling.  

Her kan du lese hele rapporten om behovene for lagring i universitets- og høyskolesektoren

Veien videre

Uninett er involvert i flere av initiativene knyttet til data og lagring i handlingsplanen for digitalisering i høyere utdanning og forskning. Innsikten kartleggingen har gitt om brukernes lagringsbehov danner et viktig grunnlag for dette arbeidet.