Regjeringen vil prioritere videreutvikling av Feide 2.0

6. april sendte AUF-leder Mani Hussaini følgende spørsmål til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner:

«Hvilke konkrete endringer til dagens situasjon har statsråden ønsker om å gjennomføre i den videregående skolen når det gjelder å ta i bruk digitale læremidler?»

Begrunnelsen for spørsmålet lød som følger:

«Verden går fremover og det gjør også skolen. Likevel ligger skolen alt for langt tilbake på bruk av digitale læremidler. Dette gjelder særlig den videregående skolen. Skolen består fortsatt mye av tavle, penn og papir».

Sanner trekker i sitt svar blant annet frem Uninett-tjenestene Feide og Dataporten, og poengterer viktigheten av forholdet mellom infrastruktur og digitalt innhold.

«For å kunne utnytte digitale læremidler og systemer på en god måte må det også sikres løsninger for god håndtering av informasjonssikkerhet, personvern og dataflyt mellom skoleeiere og læremiddelprodusentene. Derfor ønsker regjeringen å prioritere videreutvikling av Feide 2.0 (Dataporten) som fellesløsning for sektoren. Feide 2.0 er et godt eksempel på at infrastruktur og digital innhold henger nøye sammen», skriver Sanner den 12. april.

Innlogging i utdanningssektoren

Feide er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker autentisering i utdanningssektoren. Ved hjelp av kun ett brukernavn og passord gir Feide studenter, elever og ansatte tilgang til en rekke digitale tjenester tilknyttet undervisning og forskning. Tjenesten leveres både til grunnopplæringen (kommuner, fylkeskommuner og private skoleeiere) og høyere utdanning (universiteter, høyskoler, institutter og andre). Feide dekker nå cirka 98 prosent av grunnopplæringen og over 99 prosent av personene i høyere utdanning.

Stadig flere tjenester tar i bruk Feide, og 15. januar 2018 ble det satt dagsrekord med over 1 million Feide-innlogginger på én dag. I 2017 hadde tjenesten 179 millioner innlogginger. Det var en 15 prosent økning fra 2016 med 156 millioner innlogginger.  

En mer fleksibel og moderne løsning

I 2014 startet Uninett utviklingen av Dataporten. Dataporten er en tjenesteplattform som gjør det enklere for leverandører å utvikle gode tjenester til sektoren, samtidig som det blir lettere og sikrere for institusjonene å dele informasjon med tjenestene. Den reduserer behovet for skreddersøm og krevende integrasjoner slik at terskelen for å utvikle og levere tjenester til utdanningssektoren senkes. 

Feide og Dataporten leveres i dag som to separate tjenester, men i 2018 skal Feide og Dataporten slås sammen til én tjeneste med arbeidstittel Feide 2.0. Dette gjøres for å gi sluttbrukerne en bedre brukeropplevelse og for å øke tilfanget av gode og tilpassede tjenester til utdanningssektoren. Feide 2.0 er en naturlig videreutvikling av Feide, og vil bli en mer fleksibel og moderne løsning.

Les også:

Feide-innlogging får nytt utseende

Behovskartlegging rundt Feide og lokale innloggingsløsninger