Rekrutteringssystem

UNINETTs tjeneste rekrutteringssystem støtter ledere og HR-medarbeidere ved rekruttering og ansettelser, blant annet ved å tilby mulighet for utlysning av stillinger på nett og papir, behandling av søknader og kommunikasjon med søkerne. Et felles system gir gevinster i form av utvikling av beste praksis, muligheter for integrasjon med andre systemer, og samarbeid på tvers av institusjonene i sektoren.
Hvem kan benytte tjenesten: 
Alle UNINETTs medlemmer kan gjøre avrop på kontrakten. Mye av funksjonaliteten som er etterspurt i anbudskonkurransen er rettet mot rekrutteringsprosesser i universitets- og høgskolesektoren, men systemleverandøren leverer tjenesten til alle bransjer.
Forutsetninger: 

Valgt leverandør av rekrutteringssystemet er Jobbnorge. Systemet er nettbasert og tilknyttet forskningsnettet og Feide-innlogging kan benyttes. Det forutsetter ingen installasjon eller oppdateringer, og er raskt å ta i bruk. Systemet ble anskaffet gjennom en felles, offentlig anskaffelsesprosess for de UH-virksomhetene som var påmeldt. Alle UNINETT-kunder kan gjøre avrop på avtalen. 25 virksomheter er per i dag tilknyttet ordningen. 

Beskrivelse av tjenesten: 

Tjenesten sikrer profesjonell og sikker kommunikasjon med jobbsøkere. I tillegg støtter den organisering mellom rekrutteringsmedarbeidere, ledere og faglige utvalg i rekrutteringsprosessen med blant annet:

 • Administrasjon av maler, screening, organisasjonsstruktur og intern arbeidsflyt
 • Utarbeidelse av stillingsannonser på flere språk
 • Screening for grovsortering av kandidater
 • Søkerlister og behandling av søknader
 • Loggføring av hendelser og automatisk svarbrev til søker 
 • Maler for enkel gjenbruk av tekst 
 • Varslingsfunksjonalitet og muligheter for rapporter på bakgrunn av søkermasse, stilling mm

Tjenesten har publisering direkte til elektroniske medier, papirmedier, sosiale medier, internasjonale databaser. Tjenesten har også:

 • Fleksibel tilgangsstyring 
 • Annonser som fjernes fra nett ved utløpt søknadsfrist
 • Nettleseruavhengighet
 • Mulighet for utsending av personlighets- og evnetester

Systemet har integrasjon med påloggingstjenesten Feide  og saks- og arkivsystemet Public 360. Ved ønske om flere integrasjoner, vurderes dette i forvaltningen hos UNINETT. Ta kontakt med tjenesteansvarlig.

Kostnad: 

UNINETTs årlige tjenesteavgift dekker alle kostnader knyttet til anskaffelse, koordinering av samarbeidet og videreutvikling av systemet. Avgiften dekker også timekostnader for ansatte i UNINETT som utfører arbeid tilknyttet tjenesten. 

I tillegg til dette påløper lisenskostnader fra leverandør Jobbnorge. Denne faktures direkte fra leverandør.

For mer informasjon om tjenesten og pris, ta kontakt med tjenesteansvarlig.

Bestillingsinformasjon: 

Ta kontakt med tjenesteansvarlig for tilgang til kontrakt og avropsdokumenter. 

Organisering av tjenesten: 

For tjenesten er UNINETT kundekoordinator og forvalter av kontrakt mot leverandør av rekrutteringssystem (Jobbnorge). Tjenesten er tilknyttet prioriteringsrådet HR, som er sammensatt av fagpersoner fra virksomhetene. Rådet tar overordnede beslutninger som gjelder kundens prioriteringer og forvaltning av tjenesten.

Det jobbes med å danne en arbeidsgruppe av fagpersoner fra virksomhetene som vil bidra til å utvikle felles praksis og arbeide med felles endringsønsker og integrasjoner mot andre systemer.

Jobbnorge AS er leverandør av systemet. Konkurransen ble gjennomført høsten 2014, og kontrakt ble signert for fire år, gjeldende frem til 01.12.2018. Kunder gjør avrop på kontrakten direkte til UNINETT AS, og forholder seg kun til UNINETT som avtalepart og ikke systemleverandøren. 

Kontaktinformasjon: