Ressursfordelingskomité - tungregning og datalagring

Ressursfordelingskomiteen (RFK) er et utvalg oppnevnt av UNINETT Sigma2 styre. RFK fordeler lagrings- og regneressurser til norske forskere etter prioritering og anbefaling fra UNINETT Sigma2 og en arbeidsgruppe med medlemmer fra driftssentrene.

Medlemmer:

  • Professor Knut Børve (leder)
  • Seniorforsker Øystein Godøy
  • Professor Ingve Simonsen
  • Senioringeniør Anders Nøklestad
  • Professor Noel Keenlyside
  • Senioringeniør Dag Endresen
  • Seniorforsker Ole Anders Nøst
  • Senioringeniør Alexander Nederbragt

Sekretariat
Vigdis Guldseth, UNINETT Sigma2
Jørn Amundsen, UNINETT Sigma2
Andreas O. Jaunsen, UNINETT Sigma2

 

Kontakt: