Roar Olsen påtroppende direktør for Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Roar Olsen blir direktør for Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Kongen i statsråd har 3. september ansatt Roar Olsen som direktør for den nye virksomheten Sikt, kunnskapssektorens tjenesteleverandør.  

 

Sikt får ansvar for tjenesteleveranser relatert til IKT og forskningsdata for Kunnskapssektoren. En samordning av tjenesteleveransene fra NSD, Uninett og Unit i én virksomhet skal gjøre det enklere å realisere felles strategier og mål, og gi effektiv ressursbruk.  

  • Den nye tjenesteleverandøren til kunnskapssektoren blir en utrolig spennende virksomhet som jeg gleder meg til å lede og utvikle sammen med de mange dyktige ansatte i alle tre virksomheter som nå samles i Sikt, sier Roar Olsen, påtroppende Sikt-direktør.  

  • De tre virksomhetene leverer allerede solide tjenester av høy kvalitet, og ved å samle alle i én virksomhet vil vi kunne levere enda mer helhetlige og sammenhengende tjenester som kommer brukere og institusjoner i kunnskapssektoren til gode, avslutter Olsen. 

Roar Olsen, påtroppende direktør for Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Roar Olsen, påtroppende direktør for Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør Foto: Mattis Daae, Unit

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør skal utvikle, forvalte og drifte digitale fellestjenester og infrastruktur og bidra til sikker digitalisering i Kunnskapssektoren. Sikt skal også legge til rette for innovasjon og bidra til at virksomheter og brukere i Kunnskapssektoren når sine mål.  

Tom Are Røtting, administrerende direktør i Uninett AS gratulerer Roar så mye med en ny og spennende jobb.   

 

Aministrerende direktør i Uninett, Tom Are Røtting

Foto: Aministrerende direktør i Uninett, Tom Are Røtting

-Med Roar som erfaren leder så vil Sikt bli en god leverandør for eksisterende og nye kunder samt  en attraktiv arbeidsplass for alle de flinke medarbeiderne som finnes i NSD, Unit og Uninett, sier administrerende direktør i Uninett Tom Are Røtting. 

-Jeg ser frem til å gi mitt bidrag for å få dette til på en god og inspirerende måte, avslutter Røtting. 

Om Roar Olsen 

Roar Olsen har utdanning fra Krigsskolen og en MBA i strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole.  

Olsen har vær direktør i Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning siden etableringen i 2018, og har tidligere vært administrerende direktør i Uninett AS og divisjonsdirektør i Direktoratet for e-helse og leder av Altinn.  

 

Om Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (Sikt) 

Sikt blir etablert 1. januar 2022. 

Hovedkontor blir i Trondheim, med avdelingskontorer i Bergen og Oslo.  

Sikt vil bestå av Uninett AS, Norsk senter for forskningsdata AS (NSD) og deler av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.