Roar Olsen ny administrerende direktør i UNINETT

UNINETT er en velrenommert teknologileverandør. Som teknologiselskap og sektorpolitisk virkemiddel for Kunnskapsdepartementet, har UNINETT gjennomgått en voldsom utvikling siden starten på 1980-tallet og etableringen som eget selskap i 1993. I lys av teknologiutviklingen og store strukturendringer innenfor forskning og høyere utdanning, står UNINETT foran ytterligere endringer. Det blir Roar Olsen som får oppgaven med å lede UNINETT inn i framtida.

  • Vi er svært glade for å få Roar Olsen på plass, sier styreleder Frank Arntsen i UNINETT. - Rekrutteringsprosessen har vært grundig, og vi er sikre på at han er rett person til å lede UNINETT videre. Styret vil også takke Petter Kongshaug for en formidabel innsats gjennom til sammen 30 år som leder av UNINETT som prosjekt og som aksjeselskap.
  • Jeg gleder meg til å ta fatt, sier Roar Olsen. – UNINETT er et spennende selskap med et viktig samfunnsoppdrag. Jeg har fulgt med selskapet fra stillingen i Direktoratet for e- helse, og er imponert over det de har fått til. Nå ser jeg fram til å møte de mange dyktige medarbeiderne og bidra til videreutviklingen av UNINETT.

Roar Olsen tiltrer i UNINETT 1. august og går inn i stillingen som administrerende direktør fra 1. september.