Roar Olsen utnevnt som direktør for det nye tjenesteorganet

Det nye tjenesteorganet opprettes formelt 1. januar 2018, og er et resultat av sammenslåingen av CERES, BIBSYS og en del av oppgavene fra UNINETT AS. Tjenesteorganet, som på et tidspunkt vil få et annet navn, skal blant annet forvalte felles IKT-strategi, arkitektur og tjenester for universitets- og høgskolesektoren.  Ansvaret for å utøve eierstyring av UNINETT vil også på sikt overføres til den nye virksomheten. Hovedkontoret for tjenesteorganet er lagt til Trondheim.

Roar Olsen kommer fra stillingen som administrerende direktør i UNINETT, og er sterkt ønsket av Kunnskapsdepartementet som leder av den nye virksomheten. Han har tidligere hatt ledende stillinger i Direktoratet for e-helse og vært leder for Altinn.

Styret i UNINETT har konstituert Tor Holmen som administrerende direktør for UNINETT, og vil umiddelbart starte rekrutteringsprosessen for en ny administrerende direktør. Tor Holmen har vært viseadministrerende direktør i UNINETT siden 2012.

Mer informasjon:

Kontakt: