Teknisk tjenesteansvarlig

idea dg1 analysis dg2 realize dg3 deploy dg4 drift dg5 exit

Person(er) som er ansvarlige for den systemtekniske implementasjon av en kundetjeneste, men som ikke nødvendigvis driver tjenesten selv. Spesifikke leveranser, aktiviteter og ansvar som hører til rollen inkluderer:

 • Planlegging, implementering og dokumentasjon av systemtjenesten i henhold til tjenestekrav
  • Implementere forventet pålitelighet
   • Definere hensiktsmessig redundans
   • Definere tekniske avhengigheter
   • Prosedyrer for backup
   • Test av backup og restore
  • Implementere tjenestespesifikk informasjonsarkitektur i systemtjenesten
  • Implementere aktuelle elementer av den felles informasjonsarkitekturen i systemtjenesten
  • Lagring og beskyttelse av data i henhold til krav
  • Utføre risiko og sårbarhetsanalyse
  • Oppfølging av systemstatistikk for å sikre at kravene er overholdt
  • Lage systemdokumentasjon
  • Sørge for installasjon og oppgraderinger (manuelt eller autoprovisjonert)
  • Lage driftsinstruks / driftsdokumentasjon
  • Sørge for tilstrekkelig tilgang for driftspersonell
  • Sørge for tilstrekkelig beredskap (ferieavvikling etc.)
  • Sørge for ev. beredskap for andrelinje brukerstøtte
 • Planlegge og iverksette vedlikehold og videreutvikling av systemtjenesten i samråd med tjenesteansvarlig
Additions for the idea phase: 
Additions for the analyze phase: 
Additions for the realization phase: 
Additions for the deployment phase: 
Additions for DG1: 
Additions for DG2: 
Additions for DG3: 
Additions for DG4: 
Additions for DG5: 
Additions for the operational phase: 
Additions for the termination phase: