Driftsansvarlig

idea dg1 analysis dg2 realize dg3 deploy dg4 drift dg5 exit

Person eller gruppe som er ansvarlig for systemtjenester og evt. tilhørende utstyr. Ansvaret består av:

  • Overvåking av systemtjenester og tilhørende utstyr
  • Varsling/eskalering ved utfall/driftsforstyrrelser i henhold til driftsinstruks
  • Rapportering og statistikk om utfall/driftsforstyrrelser
  • Enkel feilhåndtering og endringshåndtering ihht til driftsinstruks