Tjenesteansvarlig

idea dg1 analysis dg2 realize dg3 deploy dg4 drift dg5 exit

Enkeltperson med hovedansvar for å vite hva kunden trenger fra tjenesten. 

Rollen forvalter "markedsansvaret" for tjenesten og har merkantilt kundeansvar, ansvar for koordinering av leveransene mot kundene, oversikt over kundebehov og annen kundenær virksomhet.

Spesifikke leveranser, aktiviteter og ansvar som hører til rollen inkluderer:

Ved ny eller vesentlig endret tjeneste: Skissere forretningsmodell – gjennomføre Business Model Canvas og kontekstanalyse

 • Behovsanalyse
 • Definisjon av målgruppen
 • Analyse av markeds- og porteføljekontekst

Ved ny eller vesentlig endret tjeneste: Definisjon av tjenestekrav

 • Funksjonelle krav
 • Dimensjoneringskrav
 • Forventning om pålitelighet
 • Sikkerhetskrav – gjennomføre ROS, etablere databehandleravtale
 • Krav til brukerstøtte, samt sørge for ev. beredskap for førstelinje brukerstøtte (f. eks. hos virksomhet, hos UNINETT)

Ved ny eller vesentlig endret tjeneste: Arktitekturgjennomgang

 • Gjennomføre definisjon / forvaltning av tjenestespesifikk informasjonsarkitektur
 • Harmonisere tjenesten med UNINETTs felles informasjonsarkitektur

Alle tjenester: Tjenesteforvaltning

 • Administrativ registrering av kunder (herunder tjenesteabonnement)
 • Kontrakt, SLA, om det brukes
 • ROS og databehandleravtale om det brukes
 • Håndtering av sikkerhetshendelser
 • Tjenestebeskrivelse
 • Kunnskapsdatabase
 • Brukerdokumentasjon
 • Dersom prioriteringsråd finnes, delta som sekretær eller observatør
 • Planlegge videreutvikling av tjenesten i samråd med teknisk tjenesteansvarlig (dersom det finnes)

Alle tjenester: Kundeoppfølging og kommunikasjon

 • Oppfølging av kundene i henhold til årshjul/aktivitetsplan
 • Koordinere relevant aktivitet mot kunden
 • Intern og ekstern kommunikasjon om tjenesten
 • Produktark for tjenesten