Tjenesteeier

idea dg1 analysis dg2 realize dg3 deploy dg4 drift dg5 exit

Tjenesteeieren har overordnet ansvar for tjenesten og har myndighet til å godkjenne endringer i den. Tjenesteeier-rollen brukes for å beskrive eierskap til både kundetjenester og systemtjenester. Eier av en kundetjeneste godkjenner endringer i kravene til tjenesten.  Eier av en systemtjeneste godkjenner endringer i implementasjonen i henhold til kravene.  Avgjørelser om nedleggelser av tjenestener i produksjon tas i tjenestelivssyklusen. 

Avdelingsdirektøren har eieransvar for tjenester i sin avdeling med mindre rollen er delegert. I dette inngår overordnet ansvar for strategisk utvikling, prioriteringer og ressursbruk i utførende enhet.

Spesifikke leveranser, aktiviteter og ansvar som hører til rollen inkluderer:

 • Sørge for at rollen som tjenesteansvarlig / teknisk tjenesteansvarlig rollen utføres i henhold til krav (inklusiv krav til informasjonssikkerhet og datahåndtering)
 • Sørge for at tjenesteansvarlig / teknisk tjenesteansvarlig har nødvendige ressurser
 • Sørge for at eventuelle SLAer overholdes og at eventuelle databehandleravtaler inngås
 • Oppfølging av tjenesteansvarlig / teknisk tjenesteansvarlig 
 • Sørge for at kundens data håndteres i henhold til avtalte krav (se under)

Eier av en kundetjeneste: 

 •  Krav fra behandlingsansvarlig hos brukerinstitusjonen:

  • Beskriver tjenestens bruk av persondata inkludert definisjon av autoritative kildedata
 • Krav fra dataeier hos brukerinstitusjonen:

  • Beskriver tjenestens bruk av data som ikke er persondata inkludert definisjon av autoritative kildedata
  • Beskriver hvilke roller som kan lage, endre, lese, og fjerne dataelementer
  • Avstemmer sikkerhetskravene

Eier av en systemtjeneste:

 •  Krav fra dataeier hos kildeinstitusjonen for autoritative kildedata:

  • Avstemmer endringer i måten datene oppstår
  • Avstemmer endringer i format og sett av mulige verdier