Rullerende handlingsplan

Uninett operer med en rullerende handlingsplan. Denne oppdateres kontinuerlig. Selskapet har et antall virksomhetsområder og det er viktig å få styrt aktiviteten i disse inn mot målbildet vårt. Aktivitetsplanen består derfor av aktiviteter fordelt på virksomhetsområder som skal støtte opp om de tre strategiske målområdene

  • samarbeid og kompetanse
  • tjenester og infrastruktur
  • organisasjon og ressurser

i større og mindre grad. Noen aktiviteter vil understøtte alle målområdene mens andre bare vil støtte opp om et eller to områder, dette kan også endre seg over tid.