Ruterdrift

Dette er en tjeneste for organisasjoner som ikke ønsker eller har kapasitet til å drive sin egen ruter. UNINETT anskaffer, konfigurerer og driver din ruter.
Hvem kan benytte tjenesten: 
Ruterdrift er en tjeneste for små og mellomstore organisasjoner som ikke har nok ressurser eller kompetanse til å drive rutere selv.
Status description: 
Tjenesten er i pilot . Den kan ha alle tre definerte forventninger om pålitelighet og må ha lav kritikalitet. Levetid defineres innenfor maksimum 12 måneder. Etter endt levetid kan en pilot legges ned, få forlenget levetid eller oppgraderes til produksjonstjeneste. Tilgang til en pilot kan være begrenset til en bestemt gruppe (for eksempel ansatte) eller institusjon. Det skal finnes brukerveiledning (dokumentasjon og evt. brukerstøtte).
Beskrivelse av tjenesten: 

Tjenesten kommer i to versjoner. En for kunder med enkel tilknytning mot UNINETT og en for de kundene som har redundant tilknytning. Hardwaren som benyttes er fra en leverandør som UNINETT kjenner godt og er både 1 og 10 Gbit/s kompatibel.

Denne tjenesten krever at virksomheten er tilknyttet forskningsnettet.

Kostnad: 

Tjenesteneavgiften består av en etableringskostnad og en en månedlig driftskostnad.

Tjenesten faktureres gjennom en årlig tjenesteavgift.

Pris for tjenesten spesifiseres i forvarsel som omtalt i rammeavtalen.

Bestillingsinformasjon: 

Bestilling gjøres ved å sende en mail til kontakt@uninett.no. UNINETT vil da kontakt for å planlegge videre fremdrift.

Organisering av tjenesten: 

Tjenesten blir organisert og drevet på samme måte som UNINETT sitt kjernenett.

Pålitelighet: 

Tjenesten overvåkes 24/7 av UNINETTs driftssenter, www.uninett.no/uninett-driftssenter.

Feil på tjenesten kan meldes utenom ordinær åpningstid på telefon +47 911 27087.

Support: 
Support foregår ved å ta kontakt med UNINETT driftsenter. - e-post: drift@uninett.no - Telefon ordinær åpningstid: +47 73 55 79 60 - Mobiltelefon dagtid (ved utfall av fasttelefon) +47 94 51 43 61
Kontaktinformasjon: