Ruterdrift

Dette er en tjeneste for organisasjoner som ikke ønsker eller har kapasitet til å drive en egen ruter. Uninett anskaffer, konfigurerer og driver din ruter.
Forutsetninger: 

Tjenesten forutsetter tilknytning til forskningsnettet. Det vil si at virksomheten må benytte Uninett som internettleverandør.

Beskrivelse av tjenesten: 

Tjenesten kommer i to versjoner. En versjon for kunder med enkel tilknytning til Uninett, og en for de med redundant tilknytning. Hardwaren som benyttes er fra en leverandør som Uninett kjenner godt og den er både 1 og 10 Gbit/s kompatibel.

Kostnad: 

Tjenesten faktureres gjennom en årlig tjenesteavgift. Tjenesteeavgiften består av en etableringskostnad og en månedlig driftskostnad.

Pris for tjenesten spesifiseres i forvarsel som omtalt i rammeavtalen.

Hvem kan benytte tjenesten: 

Ruterdrift er en tjeneste for små og mellomstore organisasjoner som ikke har ressurser eller kompetanse til å drive ruteren selv.

Bestillingsinformasjon: 

Bestilling gjøres ved å sende mail til kontakt@uninett.no. Uninett vil da ta kontakt for å planlegge videre fremdrift.

Organisering av tjenesten: 

Tjenesten utvikles og drives av Uninett AS. Dialog med universitets- og høgskolesektoren og prioritering av arbeidet rundt tjenesten vil bli ivaretatt av felles prioriteringsråd for nett og nettnære tjenester.

Pålitelighet: 

Tjenesten overvåkes 24/7 av Uninetts driftssenter.

Support: 

Uninett gir teknisk støtte til virksomhetens IT-avdeling. Kontakt Uninetts driftsenter for feilmelding og brukerstøtte på drift@uninett.no eller telefon +47 73 55 79 60.

Feil på tjenesten kan meldes inn utenom ordinær åpningstid på telefon +47 91 12 70 87.

Kontaktinformasjon: