Ruterdrift

Dette er en tjeneste for organisasjoner som ikke ønsker eller har kapasitet til å drive en egen ruter. UNINETT anskaffer, konfigurerer og driver din ruter.
Hvem kan benytte tjenesten: 

Ruterdrift er en tjeneste for små og mellomstore organisasjoner som ikke har ressurser eller kompetanse til å drive ruteren selv.

Forutsetninger: 

Tjenesten forutsetter tilknytning til forskningsnettet. Det vil si at virksomheten må benytte UNINETT som internettleverandør.

Status description: 
Tjenesten er i pilot . Den kan ha alle tre definerte forventninger om pålitelighet og må ha lav kritikalitet. Levetid defineres innenfor maksimum 12 måneder. Etter endt levetid kan en pilot legges ned, få forlenget levetid eller oppgraderes til produksjonstjeneste. Tilgang til en pilot kan være begrenset til en bestemt gruppe (for eksempel ansatte) eller institusjon. Det skal finnes brukerveiledning (dokumentasjon og evt. brukerstøtte).
Beskrivelse av tjenesten: 

Tjenesten kommer i to versjoner. En versjon for kunder med enkel tilknytning til UNINETT, og en for de med redundant tilknytning. Hardwaren som benyttes er fra en leverandør som UNINETT kjenner godt og den er både 1 og 10 Gbit/s kompatibel.

Kostnad: 

Tjenesten faktureres gjennom en årlig tjenesteavgift. Tjenesteeavgiften består av en etableringskostnad og en månedlig driftskostnad.

Pris for tjenesten spesifiseres i forvarsel som omtalt i rammeavtalen.

Bestillingsinformasjon: 

Bestilling gjøres ved å sende mail til kontakt@uninett.no. UNINETT vil da ta kontakt for å planlegge videre fremdrift.

Organisering av tjenesten: 

Tjenesten utvikles og drives av UNINETT AS. Dialog med universitets- og høgskolesektoren og prioritering av arbeidet rundt tjenesten vil bli ivaretatt av felles prioriteringsråd for nett og nettnære tjenester.

Pålitelighet: 

Tjenesten overvåkes 24/7 av UNINETTs driftssenter.

Support: 

UNINETT gir teknisk støtte til virksomhetens IT-avdeling. Kontakt UNINETTs driftsenter for feilmelding og brukerstøtte på drift@uninett.no eller telefon +47 73 55 79 60.

Feil på tjenesten kan meldes inn utenom ordinær åpningstid på telefon +47 91 12 70 87.

Kontaktinformasjon: