Rutine for arkitekturvurderinger av tjenester for V2 og V3

idea dg1 analysis dg2 realize dg3 deploy dg4 drift dg5 exit
 1. Tjenesteansvarlig sender epost til UNINETT arkitekturforum (arkforum@uninett.no) for å starte forberedelser for en arkitekturgjennomgang.         
 2. Arkforum fordeler ansvar for gjennomgangen til et av arkitekturforums medlemmer.
 3. Vurderingsansvarlig i arkforum tar en dialog med tjenesteansvarlig og eventuelt teknisk tjenesteansvarlig for å vurdere de konkrete behovene til gjennomgangen: Hva er omfanget? Hvilke kompetanse trengs i vurderingen? Hvilke informasjon i hvilke form trenger arkforum for å foreta en tilstrekkelig vurdering i dette tilfellet? Når må denne informasjon være tilgjengelig?
 4. Hvem skal være med på gjennomgangen? Det vil som oftest være et møte for selve gjennomgangen. Vurderingsansvarlig i arkforum må finne personer med den rette kompetanseprofilen til å være med på å vurdere tjenesten, men som helst ikke jobber med tjenesten selv for å unngå interessekonflikt. Arkforum kan hente ressurspersoner utenfor arkforum og utenfor UNINETT om nødvendig. Tjenesteansvarlig må finne personer med kjennskap til tjenesten som kan bidra med nødvendig informasjon på tjenestegjennomgangen.
 5. Vurderingsansvarlig i arkforum setter tidsfrist for underlagsmateriale og kaller inn til møte.
 6. Tjenesteansvarlig sørger for at underlagsmateriale finnes. Underlagsmateriale kan være den delen av prosjektplan (dokumentert under «Annen viktig informasjon») som er definert for arkitekturdokumentasjon av vedtakspunktet. Dersom tjenesten ikke er utviklet i et prosjekt, må tjenesteansvarlig utarbeide tilsvarende dokumentasjon.
 7. Hovedoppgaven på møtet er å vurdere hvorvidt implementasjonen av tjenesten følger UNINETTs arkitekturprinsipper og Felles IKT-arkitekturprinsipper for universitets- og høgskolesektoren.
 8. Vurderingsansvarlig formulerer anbefaling i samarbeid med de som bidro til å vurdere tjenesten.
 9. Vurderingsansvarlig i arkforum gir skriftlig tilbakemelding på vurderingsskjemaet til tjenesteansvarlig om eventuelle avvik funnet og anbefalinger for endring.
 10. Tjenesteansvarlig har mulighet til å rette opp de påpekte avvik før tjenesten fremmes for ledergruppen. I så fall må arkforum få beskjed om endringene.
 11. Vurderingsansvarlig fra arkforum justerer vurderingsskjemaet som følge av endringer fra tjenesteansvarlig.
 12. Vurderingsskjemaet gjøres tilgjengelig for de som skal foreta V2 eller V3 behandlingen. De som behandler tjenesten er UNINETT ledergruppe med mindre de har delegert dette.