Kunder, saksbehandlings- og arkivsystemet Public 360

Følgende virksomheter benytter public 360:

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Diakonhjemmet Høgskole
 • Dronning Mauds Minne Høgskole
 • Folkehelseinstituttet
 • Haraldsplass diakonale høgskole
 • Høgskolen Betanien
 • Høgskolen i Bergen
 • Høgskolen i sørøst Norge
 • Høgskolen i Hedmark
 • Høgskolen i Lillehammer
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskolen i Sogn og Fjordane
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen Stord/Haugesund
 • Høyskolen Diakonova
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Kunst- og designhøgskolen i Bergen
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Menighetsfakultetet
 • NLA Høgskolen
 • NMBU
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges musikkhøgskole
 • Samisk Høgskole
 • Senter for IKT i utdanningen
 • UNINETT
 • Universitetet i Agder
 • Nord universitetet
 • Universitetet i Stavanger
Kontakt: