Prioriteringsråd for dokumentasjonsforvaltning

UNINETT har etablert en rekke prioriteringsråd bestående av ressurspersoner fra norsk universitets- og høgskolesektor. Målet med prioriteringsrådene er å sikre at våre tjenester og leveranser er i tråd med våre kunders behov. Prioriteringsrådene er rådgivende, og bistår UNINETT strategisk med å utvikle et relevant og verdiøkende tjenestetilbud.

Prioriteringsråd for dokumentasjonsforvaltning har følgende medlemmer:

Funksjon Navn Virksomhet Periode

Leder

Merete Ludviksen HiMolde 2015-2017

Medlem

Britt Totland HVL 2016-2018

Medlem

Mari Hellum INN 2016-2018

Medlem

Gustav Gudbrandsen FHI 2015-2017

Medlem

Anna M. Olsen HIOA 2015-2017

Observatør arbeidsutvalget

Laila R. Flyvholm UIA  

Observatør kontraktseier

Elin Kristine Olsen UNINETT

 

Tjenesteansvarlig og sekretær

Leif Kristiansen UNINETT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsutvalg:

  • Laila Risdal Flyvholm, UIA (leder)
  • Geir Kåre Jørgensen, Nord
  • Atle Johansen, HSN
  • Karen M. Usland, DMMH
  •  
Kontakt: