Samarbeid om felles verktøy for GDPR i UH-sektoren

Det er opprettet en samarbeidsgruppe for arbeid med GDPR i UH-sektoren. Samarbeidsgruppen har som mål å gjøre det det lettere for virksomhetene å følge kravene i GDPR.  

For å gjøre det lettere for virksomhetene å følge kravene til GRDP har samarbeidsgruppen har laget en verktøykasse med ressurser, maler og sjekklister, som institusjonene kan bruke i virksomhetens eget GDPR-arbeid.

Utover våren 2017 vil samarbeidsgruppen publisere en del ressurser og hjelpemidler for GDPR-arbeidet. Forslag til behandlingsgrunnlag og formålsbeskrivelser for de viktigste felles systemene i sektoren er blant disse.

Samarbeidsgruppen består av representanter fra NTNU, UiO, UiB, UiS, UiT, Oslo MET, NMBU og Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan. Sekretariat for informasjonssikkerhet i UH-sektoren har en koordinerende rolle i gruppen.