Samarbeidsforum for bruk av Canvas i undervisningen

Institusjonene har siden oppstart våren 2017 hatt et tett samarbeid om tekniske løsninger og Canvas systemadministrasjon. En gruppe av systemadministratorer og teknisk personell har hatt daglige nettmøter og webbasert samarbeidsforum siden oppstarten. 

Det er tatt initiativ til å lage en tilsvarende gruppe for bruk av Canvas i undervisningen. Denne gruppa vil finne sin arbeidsform i løpet av de kommende ukene. Magnus Nohr ved Høgskolen i Østfold (HiOF) er initiativtaker og primus motor i oppstarten. Han arbeider sammen med UNINETT og de andre institusjonene for å etablere samarbeidsforumet.

Samarbeidet vil primært være nettbasert. Det første nettmøtet fant sted 19. oktober. De som ønsker å være med i dette forumet kan sende e-post til tjenesteansvarlig for LMS i UNINETT, Vegard Moen (vegard.moen@uninett.no).

Det vil bli arrangert en fagdag om samarbeidet og bruk av Canvas i undervisningen før UNINETT-konferansen starter, mandag 20. november. Her vil det være mulig å delta på sesjoner om pedagogisk bruk av Canvas, samt diskutere samarbeidsområder med andre institusjoner.

 

Les mer:

Norsk Canvas-dag

Leverandører av læringsplattformer (LMS) for UH-sektoren valgt