Samarbeidsportal - Agora

Agora er en webbasert samarbeidsportal for deling og samskriving av dokumenter og filer. Tjenesten har også en wiki-side og fora for meldingsutveksling.
Hvem kan benytte tjenesten: 
Tjenesten er primært utviklet for å lette samarbeidet i arbeids- og styringsgrupper, samt prioriteringsråd i tilknytning til samarbeidet om de felles administrative systemene. Behovene til disse gruppene er såpass generelle, at hele universitets- og høgskolesektoren har etterspurt tjenesten for å forenkle samarbeid. Virksomheter som ønsker å anvende Agora må benytte UNINETT som internettleverandør.
Forutsetninger: 
 • Det forutsettes at man er ansatt i UH-sektoren for å opprette grupper i Agora. 
 • Innlogging til Agora foregår vi Feide. Brukre som ikke har Feide kan inviteres til å delta i en agoragruppe. 
Beskrivelse av tjenesten: 

Funksjonalitet:

 • Forsiden: Generell informasjon og kontaktpunkter, aktivitetsliste med ferske oppdateringer. herfra melder man seg inn i og/eller oppretter grupper
 • Forum: Her kan man diskutere eller informere, gjennom innlegg under tråder og kategorier som man selv definerer. Gruppeeier kan sette epostvarsel med innhold eller lenke til innhold, hvis ønskelig.
 • Dokumenter: her kan man dele og behandle dokumenter av alle slag, selvsagt med versjonskontroll og låsing. Dette kan tilgjengeliggjøres direkte på egen maskin, gjennom bruk av WebDAV.
 • Wiki: En wiki er en effektiv måte å arbeide på når følgende gjelder:
  • Informasjonen egner seg til mange små rettinger underveis.
  • Flere har behov for å endre enkelt på innholdet.
  • Informasjonen egner seg for oppdeling i flere tavle-sider, og det er naturlig å klikke seg fram mellom forskjellige sider, akkurat som med nettsider.
  • Strukturen er viktig - noen sider er overordnet, oversikt, startsider, mens andre er detaljer.
 • Lenke til Agora

UNINETT lanserte samarbeidsportalen Agora i september, 2011. Tjenesten er under UH-sektorens kontroll, og innehold behandles i henshold til personvernloven.

Kostnad: 

Per i dag driftes Agora av interne UNINETT-midler innsamlet som en del av UNINETTs tjenesteavgift.

Organisering av tjenesten: 

Tjenesten utvikles og driftes av UNINETT. Videreutvikling skjer kontinuerlig, og det baseres på endringsønsker som meldes inn fortløpende.

Kontaktinformasjon: