Samhandling og undervisningsstøtte

UNINETT skal bidra til at hverdagen for studenter og ansatte ved norske universiteter og høgskoler blir enklere og mer effektiv. 

Dette skal vi blant annet gjøre gjennom integrerte og sammenhengende løsninger og tjenester for undervisning, læring, samhandling, administrasjon og sanntidskommunikasjon, og etablering av beste praksis for bruk av disse tjenestene.

Gjennom våre leveranser, tjenester og utviklingsprosjekter skal vi sette norsk UH-sektor bedre i stand til å løse sine utfordringer knyttet til utdanningskvalitet, administrasjon, flercampusinstitusjoner, samhandling, arbeidsdeling og fleksible utdanningsløp.